HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Računalo za uređaj koristi neispravnu IP adresu

background image

Računalo za uređaj koristi neispravnu IP adresu

1.

Otvorite svojstva pisača i pritisnite karticu Ports (Priključci). Provjerite je li odabrana trenutna IP

adresa uređaja. IP adresa uređaja navedena je na stranici konfiguracije.

2.

Ako ste uređaj instalirali pomoću standardnog TCP/IP priključka tvrtke HP, odaberite okvir s
oznakom Always print to this printer, even if its IP address changes. (Uvijek ispisuj na

ovaj pisač, čak i ako se njegova IP adresa promijeni.)

HRWW

Rješavanje poteškoća s povezivanjem

215

background image

3.

Ako ste uređaj instaliralo pomoću standardnog TCP/IP priključka tvrtke Microsoft, umjesto IP adrese

koristite naziv glavnog računala.

4.

Ako je IP adresa ispravna, izbrišite uređaj i ponovno ga dodajte.