HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Kalibriranje uređaja za poravnavanje boja

background image

Kalibriranje uređaja za poravnavanje boja

Baždarenje je funkcija uređaja koja optimizira kvalitetu ispisa. Ako imate problema s kvalitetom ispisa,

izvršite baždarenje uređaja.

1.

Pritisnite gumb Početna stranica .

2.

Otvorite sljedeće izbornike:

Održavanje uređaja

Kalibriranje/Čišćenje

Potpuna kalibracija

208

Poglavlje 11 Rješavanje problema

HRWW