HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Papir se ne uvlači automatski

background image

Papir se ne uvlači automatski

Papir se ne uvlači automatski

Uzrok

Rješenje

U softverskom je programu odabrano ručno uvlačenje.

Napunite ladicu 1 papirom ili, ako u njoj ima papira, pritisnite
gumb

U redu

.

Nije umetnut papir odgovarajuće veličine.

Umetnite papir odgovarajuće veličine.

Ulazna je ladica prazna.

Umetnite papir u ulaznu ladicu.

Prethodno zaglavljeni papir nije u potpunosti uklonjen.

Otvorite proizvod i izvadite sav papir u putu papira.

Za ulaznu ladicu nije pravilno konfigurirana veličina papira.

Ispišite konfiguracijsku stranicu ili uz pomoć upravljačke ploče
utvrdite za koju je veličinu papira ladica konfigurirana.

Vodilice u ladici ne pritišću papir.

Provjerite dodiruju li vodilice papir.

Upit za ručno umetanje postavljen je na Uvijek. Uređaj uvijek
pita za ručno umetanje, čak i ako je ladica napunjena.

Napunite ladicu 1 papirom ili, ako u njoj ima papira, pritisnite
gumb

U redu

.

Možete i promijeniti postavku upita o ručnom umetanju na
Unless loaded (Ako je prazno) kako bi uređaj prikazivao
upite o ručnom umetanju samo kada je ladica prazna.

Postavka Korištenje potrebne ladice na izborniku
Upravljanje ladicama postavljena je na Isključivo, a
odabrana ladica je prazna. Uređaj neće koristiti niti jednu
drugu ladicu.

Napunite odabranu ladicu.

Možete i promijeniti postavku iz Isključivo u Prvo na
izborniku Upravljanje ladicama. Uređaj može koristiti
druge ladice ako je određena ladica prazna.

204

Poglavlje 11 Rješavanje problema

HRWW