HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Kontrolni popis za rješavanje općenitih problema

background image

Kontrolni popis za rješavanje općenitih problema

Kada pokušavate riješiti problem s uređajem, pratite sljedeće korake.

1.

Uvjerite se da svjetlo spremnosti uređaja za rad svijetli. Ako ne svijetli nijedno svjetlo, provedite

sljedeće korake:

a. Provjerite povezanost kabela napajanja.

b. Provjerite je li uređaj uključen.

c.

Uvjerite se da ulazni napon odgovara konfiguraciji napajanja uređaja (zahtjevi za napajanjem

navedeni su na naljepnici sa stražnje strane uređaja). Ako koristite razdjelnik čiji napon ne

odgovara specifikacijama uređaja, priključite uređaj izravno na naponsku utičnicu. Ako je

uređaj već priključen izravno, pokušajte s drugom utičnicom.

d. Ako nijedna od ovih mjera ne aktivira napajanje, obratite se HP-ovoj službi podrške

korisnicima.

2.

Provjerite kabele.

a. Provjerite kabelsku vezu između uređaja i računala ili mrežne priključnice. Uvjerite se da su

krajevi veze dobro pričvršćeni.

b. Uvjerite se da je kabel ispravan. To možete učiniti npr. testirajući vezu uz upotrebu drugog

kabela.

c.

Provjerite vezu s mrežom.

3.

Upravljačka ploča trebala bi prikazivati status spremnosti za rad. Pojavi li se poruka o pogrešci,

otklonite pogrešku.

4.

Uvjerite se da papir udovoljava specifikacijama.

5.

Ispišite konfiguracijsku stranicu. Ako je uređaj umrežen, ispisat će se i stranica za HP Jetdirect.

a. Na upravljačkoj ploči proizvoda pritisnite gumb Početna stranica .

b. Otvorite sljedeće izbornike:

Administracija

Izvješća

Stranice s konfiguracijom/statusom

Konfiguracijska stranica

c.

Pritisnite gumb

U redu

kako biste odabrali Konfiguracijska stranica, a zatim pritisnite

strelicu prema gore za ispis.

Ako se ove stranice ne ispišu, uvjerite se da barem jedna ladica sadrži papir.

Ako se stranica zaglavi u uređaju, slijedite upute na upravljačkoj ploči kako biste uklonili

zaglavljenje.

HRWW

Kontrolni popis za rješavanje općenitih problema

189

background image

6.

Ako se konfiguracijska stranica ispiše, provjerite sljedeće stavke:

a. Ako stranica nije pravilno ispisana, postoji problem s hardverom uređaja. Obratite se HP službi

za korisnike.

b. Ako je stranica pravilno ispisana, hardver uređaja funkcionira. Problem je nastao u računalu,

upravljačkom programu pisača ili aplikaciji koju koristite.

7.

Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

Windows: Pritisnite Start (Početak), Settings (Postavke), a zatim Printers (Pisači) ili Printers

and Faxes (Pisači i faksovi). Dvaput pritisnite naziv uređaja.

ILI

Mac OS X: Otvorite Printer Setup Utility (Uslužni program za postavljanje pisača) ili popis

Print & Fax (Ispis i faksiranje) i dvaput pritisnite redak za uređaj.

8.

Provjerite jeste li instalirali pogonski program pisača za uređaj. Provjerite program kako biste bili

sigurni da koristite pogonski program pisača za uređaj. Pogonski program pisača nalazi se na CD-

u koji dolazi s uređajem. Pogonski program pisača možete preuzeti s web-lokacije:

www.hp.com/

support/lj500colorM551

.

9.

Ispišite kratki dokument iz druge aplikacije iz koje ste već ranije uspješno ispisivali. Ako to uspije,

problem je u aplikaciji koju koristite. Ako to ne uspije (dokument se ne ispiše), provedite sljedeće

korake:

a. Pokušajte ispisivati s drugog računala na kojem je instaliran softver za uređaj.

b. Ako je uređaj umrežen, izravno ga povežite s računalom uz pomoć USB kabela. Preusmjerite

uređaj na odgovarajuću priključnicu ili ponovo instalirajte softver i odaberite novi način

povezivanja.