HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Prikaz ili promjena mrežnih postavki

background image

Prikaz ili promjena mrežnih postavki

Za prikaz ili promjenu postavki IP konfiguracije koristite ugrađeni web-poslužitelj.

1.

Ispišite konfiguracijsku stranicu i pronađite IP adresu.

Ako koristite IPv4, IP adresa sadrži samo znamenke. Format je sljedeći:

xxx.xxx.xxx.xxx

Ako koristite IPv6, IP adresa je heksadecimalna kombinacija znakova i znamenki. Ima format

sličan ovom:

xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xxxx

2.

Za otvaranje ugrađenog web-poslužitelja unesite IP adresu u redak za adresu web-preglednika.

3.

Pritisnite karticu Networking (Umrežavanje) kako biste saznali informacije o mreži. Postavke

možete promijeniti prema potrebi.