HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Postavljanje ili promjena mrežne lozinke

background image

Postavljanje ili promjena mrežne lozinke

Za postavljanje mrežne lozinke ili promjenu postojeće lozinke koristite ugrađeni web-poslužitelj.

1.

Otvorite ugrađeni web-poslužitelj, pritisnite karticu Networking (Umrežavanje) i pritisnite vezu

Security (Sigurnost).

NAPOMENA:

Ako je prethodno postavljena lozinka, na pojavu upita potrebno ju je upisati.

Upišite lozinku i pritisnite gumb Apply (Primijeni).

2.

Unesite novu lozinku u okvire Verify password (Provjera lozinke) i New Password (Nova

lozinka).

3.

Za spremanje lozinke pri dnu prozora pritisnite gumb Apply (Primijeni).