HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Postavke brzine veze i obostranog ispisa

background image

Postavke brzine veze i obostranog ispisa

Brzina veze i način rada komunikacije poslužitelja za ispis moraju se prilagoditi mreži. U većini situacija

proizvod ostavite u načinu rada Automatski. Neispravne promjene postavki brzine veze i obostranog

ispisa mogu onemogućiti komunikaciju uređaja s drugim mrežnim uređajima. Ako nešto morate mijenjati,

učinite to upotrebom upravljačke ploče proizvoda.

NAPOMENA:

Promjene ovih postavki uzrokuju isključivanje i uključivanje uređaja. Promjene izvodite

samo kada je uređaj u stanju mirovanja.

1.

Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb Početna stranica .

2.

Otvorite sljedeće izbornike:

Administracija

Postavke mreže

Izbornik Jetdirect

Brzina veze

3.

Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti.

Postavka

Opis

Automatski

Ispisni poslužitelj automatski se konfigurira za najveću brzinu veze i način
komunikacije koje mreža omogućuje.

10T Half

10 megabajta u sekundi (Mb/s), naizmjenični prijenos

10T Full

10 Mbps, dvosmjerni prijenos

100TX Half

100 Mbps, naizmjenični prijenos

100TX Full

100 Mbps, dvosmjerni prijenos

100TX Auto

Ograničava funkciju automatskog usklađivanja na najvišu brzinu veze od 100
Mb/s

1000T Full

1000 Mb/s, dvosmjerni prijenos

4.

Pritisnite gumb

U redu

. Uređaj se isključuje, a zatim uključuje.

74

Poglavlje 5 Priključivanje proizvoda u sustavu Windows

HRWW