HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Povezivanje u mrežu, u sustavu Windows

background image

Povezivanje u mrežu, u sustavu Windows

Mrežne parametre možete konfigurirati s upravljačke ploče pisača, HP ugrađenog web-poslužitelja ili, u

slučaju većine mreža, iz softvera HP Web Jetadmin.

NAPOMENA:

Operativni sustavi Mac OS X ne podržavaju softver HP Web Jetadmin.

Popis svih podržanih mreža i upute za konfiguraciju mrežnih parametara iz softvera potražite u

HP Jetdirect Embedded Print Server Administrator’s Guide (Upute za administratore HP Jetdirect

ugrađenog poslužitelja za pisače). Ove upute nalaze se u kompletu sa svim pisačima na koje je instaliran

HP Jetdirect ugrađeni poslužitelj za pisače.