HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Naručivanje dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala

background image

Naručivanje dijelova, dodatne opreme i potrošnog
materijala

Naručivanje papira i opreme

www.hp.com/go/suresupply

Naručivanje izvornih HP dijelova ili dodataka

www.hp.com/buy/parts

Naručite putem mreže pružatelja servisnih usluga ili usluga
podrške

Kontaktirajte HP-ova davatelja usluga ili podrške.

Naručivanje pomoću HP softvera

Upotreba ugrađenog HP web-poslužitelja na stranici 174

222

Dodatak A Potrošni materijal i dodatna oprema

HRWW