HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Odabir vrste papira u sustavu Windows

background image

Odabir vrste papira u sustavu Windows

1.

U izborniku File (Datoteka) u programu odaberite Print (Ispis).

2.

Odaberite uređaj, a zatim pritisnite gumb Svojstva ili Preference.

3.

Pritisnite karticu Papir/Kvaliteta.

4.

U padajućem popisu Vrsta papira pritisnite opciju Više....

5.

Proširite popis opcija Vrsta je:.

6.

Proširite kategoriju vrsta papira koja najbolje odgovara papiru koji koristite, a zatim pritisnite vrstu

papira koji koristite.