HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Primanje obavijesti kad netko ispisuje spremljeni zadatak

background image

Primanje obavijesti kad netko ispisuje spremljeni zadatak

NAPOMENA:

Obavijest prima samo osoba koja je stvorila spremljeni zadatak. Nećete primiti nikakvu

obavijest ako netko ispiše spremljeni zadatak koji je stvorila neka druga osoba.

1.

U izborniku File (Datoteka) u programu odaberite Print (Ispis).

2.

Odaberite uređaj, a zatim pritisnite gumb Svojstva ili Preference.

3.

Pritisnite karticu Job Storage (Memorija zadataka).

4.

Odaberite željeni način spremanja zadataka.

5.

U području Job Notifications Options (Opcije obavijesti za zadatak) pritisnite opciju

Display Job ID when printing (Prikaži ID zadatka prilikom ispisa).