HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Orijentacija papira za umetanje u ladice

background image

Orijentacija papira za umetanje u ladice

Ako koristite papir koji zahtijeva određenu orijentaciju, umetnite ga prema informacijama u sljedećim

tablicama.

NAPOMENA:

Postavka Način zamjenskog zaglavlja utječe na način na koji umećete papir sa

zaglavljem ili prethodno ispisani papir. Ova postavka je prema zadanome onemogućena.

HRWW

Umetanje papira u ladice

93