HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Značajke programa HP Printer Utility

background image

Značajke programa HP Printer Utility

HP uslužni program sastoji se od stranica koje otvarate pritiskom popisa Configuration Settings

(Postavke konfiguracije). Sljedeća tablica opisuje zadaće koje možete obaviti s tih stranica. Pri vrhu

bilo koje stranice pritisnite vezu HP Support (HP-ova služba podrške) za pristup tehničkoj pomoći,

naručivanje potrošnog materijala, registraciju te informacijama o recikliranju i povratu.

Izbornik

Stavka

Opis

Information And
Support (Informacije i
podrška)

Supplies Status
(Stanje potrošnog
materijala)

Prikazuje status potrošnog materijala i nudi veze za online naručivanje
potrošnog materijala.

54

Poglavlje 4 Korištenje proizvoda s Mac računalima

HRWW

background image

Izbornik

Stavka

Opis

Device Information
(Informacije o
uređaju)

Prikazuje informacije o trenutno odabranom uređaju.

File Upload (Prijenos
datoteka)

Prenosi datoteke s računala na proizvod.

Upload Fonts
(Prijenos fontova)

Prenosi datoteke fontova s računala na proizvod.

Ažuriraj firmver

Prenosi datoteku ažuriranja firmvera na proizvod.

Naredbe

Proizvodu šalje posebne znakove ili naredbe za ispis nakon zadatka
ispisa.

Printer Settings
(Postavke pisača)

Trays Configuration
(Konfiguracija ladica)

Mijenja zadane postavke ladica.

Izlazni uređaji

Upravlja postavkama za dodatni izlazni pribor

Duplex Mode
(Obostrani ispis)

Uključuje automatski obostrani ispis.

Stored jobs
(Spremljeni zadaci)

Rukovodi zadacima ispisa koji su pohranjeni na tvrdom disku uređaja.

E-mail Alerts
(Obavijesti e-poštom)

Konfigurira uređaj za slanje obavijesti e-poštom za određene
događaje.

Postavke mreže

Konfigurira mrežne postavke, poput IPv4 i IPv6 postavki.

Supplies
Management
(Upravljanje
potrošnim
materijalom)

Konfigurira kako se proizvod treba ponašati kada je potrošni materijal
pri kraju svog procijenjenog vijeka trajanja.

Protect Direct Ports
(Zaštićeni izravni
priključci)

Onemogućava ispis putem USB ili paralelne priključnice.

Additional Settings
(Dodatne postavke)

Omogućuje pristup HP ugrađenom web-poslužitelju.