HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Instaliranje softvera

background image

Instaliranje softvera

1.

Instalirajte programe s CD-a. Pritisnite ikonu proizvoda i slijedite zaslonske upute.

Ako pisač niste dodali tijekom postupka instaliranja s CD medija, nastavite sa sljedećim korakom.

2.

Na računalu otvorite izbornik Apple , pritisnite izbornik System Preferences (Preference
sustava)
i pritisnite ikonu Print & Fax (Ispis i faksiranje).

3.

Pritisnite simbol (+) u donjem lijevom uglu stupca Nazivi pisača.

Mac OS X prema zadanoj postavci koristi metodu Bonjour za pronalazak upravljačkog programa

i dodavanje uređaja na skočni izbornik pisača. Ova je metoda najbolja u većini situacija. Ako Mac

OS X ne može pronaći HP-ov upravljački program za pisače, prikazat će se poruka o pogrešci.

Ponovno instalirajte softver.

Ako uređaj dodajete u veliku mrežu, možda ćete za povezivanje morati koristiti IP ispis, a ne Bonjour.

Slijedite ove korake:

a. U prozoru Dodaj pisač pritisnite gumb IP Printer (IP pisač).

b. S padajućeg popisa Protocol (Protokol) odaberite opciju HP Jetdirect-Socket. Unesite

IP adresu ili naziv glavnog računala za uređaj. S padajućeg popisa Print Using (Ispis

pomoću) odaberite model uređaja, ako nije odabran.

4.

Ispišite stranicu iz bilo kojeg programa kako biste provjerili je li softver ispravno instaliran.

52

Poglavlje 4 Korištenje proizvoda s Mac računalima

HRWW