HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Instaliranje softvera za Mac računala priključena izravno na uređaj

background image

Instaliranje softvera za Mac računala priključena izravno na uređaj

Ovaj proizvod podržava spajanje upotrebom USB 2.0 priključka. Upotrijebite USB kabel vrste A do B.

HP preporuča upotrebu kabela od maksimalno 2 metra.

1.

Priključite USB kabel na proizvod i računalo.

2.

Instalirajte programe s CD-a. Pritisnite ikonu proizvoda i slijedite zaslonske upute.

Ako pisač niste dodali tijekom postupka instaliranja s CD medija, nastavite sa sljedećim korakom.

3.

Na računalu otvorite izbornik Apple , pritisnite izbornik System Preferences (Preference
sustava)
pa ikonu Print & Fax (Ispis i faksiranje).

4.

Pritisnite simbol (+) u donjem lijevom uglu stupca Nazivi pisača, odaberite proizvod u prozoru

Dodaj pisač i provjerite je li upravljački program instaliran u području Print Using (Ispis

pomoću).

50

Poglavlje 4 Korištenje proizvoda s Mac računalima

HRWW

background image

5.

Pritisnite Dodaj za stvaranje reda čekanja na ispis.

NAPOMENA:

U sustavima Mac OS X v10.5 i v10.6 postupak instalacije trebao bi automatski

konfigurirati instalirane mogućnosti.

6.

Ispišite stranicu iz bilo kojeg programa kako biste provjerili je li softver ispravno instaliran.

NAPOMENA:

U slučaju neuspješne instalacije ponovno instalirajte softver.