HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Korištenje vodenih žigova s Mac računala

background image

Korištenje vodenih žigova s Mac računala

1.

U izborniku Datoteka pritisnite opciju Ispis.

2.

Otvorite izbornik Watermarks (Vodeni žigovi).

3.

U izborniku Mode (Način rada) odaberite željenu vrstu vodenog žiga. Odaberite opciju

Watermark (Vodeni žig) za ispis polu-prozirne poruke. Za ispis poruke koja nije prozirna
odaberite opciju Overlay (Sadržaj faksa ispod zaglavlja bez pomicanja).

4.

U izborniku Pages (Stranice) odaberite je li potrebno ispisati vodeni žig na svim stranicama ili

samo na prvoj stranici.

5.

U izborniku Text (Tekst) odaberite standardnu poruku ili odaberite opciju Prilagođeno i upišite

novu poruku u okvir.

6.

Odaberite opcije za preostale postavke.