HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Kazalo

background image

Kazalo

A

AirPrint 56

akustičke specifikacije 239

alati za rješavanje problema

HP-ov ugrađeni web-poslužitelj

177

stranica za čišćenje 185

automatsko prepoznavanje prozirne

folije 99

B

baterije u kompletu 245

boja

kontrola rubova 166

korištenje 163

Neutralni sivi tonovi 166

opcije polutonova 166

Pantone® usklađivanje 169

podešavanje 164

pogađanje 168

upravljanje 163

usklađivanje prema katalogu s

uzorcima 168

uzorci boja ispisa 169

boje

ispis nasuprot monitor 168

Bonjour

prepoznavanje 174

brisanje

spremljeni zadaci 156

brisanje podataka zadatka

sigurnost 181

brojevi dijelova

spremnici s tintom 223

Č

čišćenje

put papira 185, 208

uređaj 185

čvrsti papir 161

D

deinstalacija softvera za Mac 53

deinstalacija softvera za

Windows 45

desna vratašca

zaglavljeni papir 198

DIMM memorijski moduli

sigurnost 182

dodatak za obostrani ispis

lokacija 6

dodatna oprema

kataloški brojevi 223

naručivanje 222

donja desna vratašca

zaglavljeni papir 202

dvostrani ispis

uključivanje (Mac) 55

dvostrani ispis (obostrani)

uključivanje (Mac) 55

E

ekonomične postavke 183

električne specifikacije 239

energija

potrošnja 239

Europska unija, odlaganje otpada

246

Explorer, podržane verzije

Ugrađeni HP web-poslužitelj

174

F

Finska izjava o sigurnosti lasera

250

firmver

ažuriranje, Mac 55

folije

ispis (Windows) 145

fontovi

prijenos, Mac 55

G

grafike, poslovne

ispis 159

gumbi, upravljačka ploča

lociranje 10

Gumb Izbornik 10

Gumb Pokreni 10

Gumb Ponovno postavljanje 10

Gumb Status 10

Gumb U mirovanju 10

Gumb Zaustavi 10

H

HP čvrsti papir 161

HP Easy Color

korištenje 167

onemogućavanje 167

HP ePrint

opis 46, 56

HP ePrint, upotreba 142

HP-ov ugrađeni web-poslužitelj

alati za rješavanje problema

177

opća konfiguracija 176

popis drugih veza 178

stranice s informacijama 175

HP Printer Utility 54

HP služba za korisnike 236

HP tough paper (HP čvrsti papir)

161

HP ugrađeni web-poslužitelj 46

HP Universal Print Driver (univerzalni

upravljački program pisača) 42

HP Utility 54

HRWW

Kazalo

253

background image

HP Utility, Mac 54

HP-UX softver 47

HP Web Jetadmin 46, 179

HP web-stranice za obavijesti o

prijevarama 107

HP web-usluge

omogućavanje 178

I

imena, zadaci

određivanje (Windows) 159

indikatori

upravljačka ploča 10

indikator podataka

lociranje 10

indikator spremnosti

lociranje 10

indikator upozorenja

lociranje 10

instalacija

proizvoda u žičnim mrežama,

Mac 51

softver, USB veze 67

softvera, kabelske mreže 71

instaliranje

proizvoda na ožičenim

mrežama, Windows 70

Internet Explorer, podržane verzije

Ugrađeni HP web-poslužitelj

174

IP adresa

konfiguracija 70

IPsec 180

IP Security 180

IPv4 adresa 72

IPv6 adresa 73

ispis

poništavanje zadataka 126

postavke (Mac) 58

postavke (Windows) 127

spremljeni zadaci 155

s USB dodatka za spremanje

162

ispis iz ladice 2 88

ispis s obje strane (obostrani)

Mac 60

izbornici, upravljačka ploča

Administracija 19

Izvješća 19

Kalibracija/čišćenje 36

Ladice 18

Nadogradnja USB firmvera

37

Opcije ispisa 25

Opće postavke 19

Postavke ispisa 24

Postavke mreže 29

Postavke zaslona 26

Potrošni materijal 16

Prijava 13

Rješavanje problema 34

Service (Servis) 37

Sigurnosne kopije/Vraćanje

36

Upravljanje ladicama 28

Upravljanje potrošnim

materijalom 27

Vraćanje iz postavki USB-a 24

vraćanje zadatka s memorijskog

uređaja 15

Vraćanje zadatka s USB-a 14

izbornici upravljačke ploče

Prijava 13

Vraćanje iz postavki USB-a 24

vraćanje zadatka s memorijskog

uređaja 15

Vraćanje zadatka s USB-a 14

izbornik Administracija, upravljačka

ploča 19

Izbornik izvješća, upravljačka

ploča 19

Izbornik Kalibracija/čišćenje,

upravljačka ploča 36

Izbornik ladica, upravljačka

ploča 18

Izbornik opcija ispisa, upravljačka

ploča 25

Izbornik općih postavki, upravljačka

ploča 19

Izbornik postavki ispisa, upravljačka

ploča 24

Izbornik postavki mreže,

upravljačka ploča 29

Izbornik postavki zaslona,

upravljačka ploča 26

Izbornik potrošnog materijala,

upravljačka ploča 16

Izbornik rješavanje problema,

upravljačka ploča 34

izbornik Service (Servis),

upravljačka ploča 37

Izbornik Sigurnosne kopije/

Vraćanje, upravljačka ploča 36

Izbornik upravljanja ladicama,

upravljačka ploča 28

Izbornik upravljanja potrošnim

materijalom, upravljačka ploča

27

Izbornik za nadogradnju USB

firmvera, upravljačka ploča 37

Izbornik za prijavu 13

izjave o sigurnosti 249, 250

izjave o sigurnosti lasera 249,

250

izlazna ladica

mjesto 6

zaglavljeni papir 196

J

jamstvo

licenca 231

popravak od strane korisnika

235

proizvod 226

spremnici za ispis 228

Japanska VCCI izjava 249

jedinica za prikupljanje tonera

zamjena 110

Jetadmin, HP Web 46, 179

K

kabel, USB

kataloški broj 223

Kanadski DOC propisi 249

kartica ispisa

Ugrađeni HP web-poslužitelj

177

Kartica Services (Usluge)

Macintosh 62

knjižice

izrada (Windows) 152

konfiguracija

IP adresa 70

konfiguracije, modeli 2

Kontrola rubova 166

kopije

promjena broja (Windows)

128

Korejska EMC izjava 250

254

Kazalo

HRWW

background image

korisnička imena

postavljanje za spremljene

zadatke (Windows) 158

korišteni materijali 245

krivotvoren potrošni materijal 107

kvaliteta ispisa

poboljšanje 205

poboljšanje (Windows) 132

L

ladica 1

kapacitet 84

zaglavljeni papir 196

Ladica 1

obostrani ispis 60

ladica 2

zaglavljeni papir 198

ladica 3

zaglavljeni papir 202

ladica za 500 listova papira i teške

medije

ugrađen u modele 2

ladice

automatsko prepoznavanje

prozirne folije 99

kapacitet 84

konfiguriranje 98

lokacija 6

Macintosh postavke 55

obostrani ispis 60

odabir (Windows) 133

orijentacija papira 93

ugrađeno 2

umetanje 86

licenca, softver 231

Linux softver 47

M

Mac

podržani operacijski sustavi

50

postavke upravljačkog

programa 53, 58

problemi, rješavanje 219

promjena vrsta i veličina

papira 57

softver 54

uklanjanje softvera 53

Macintosh

HP Printer Utility 54

podrška 236

promjena veličine dokumenata

58

marketinški materijali

ispis 159

maska podmreže 72

mediji 75

podržane veličine 79

prilagođena veličina, postavke

za Macintosh 58

prva stranica 58

stranica po listu 59

umetanje u ladicu 1 86

mehanizam za nanošenje tonera

zaglavljeni papiri 198

memorija

pogreške potrošnog materijala

115

ugrađeno 2, 54

memorija zadataka

postavke za Macintosh 60

memorijski čip, spremnik s tintom

opis 230

modeli, značajke 2

mreža

lozinka, postavka 72

lozinka, promjena 72

postavke, pregled 72

postavke, promjena 72

mreže

HP Web Jetadmin 179

IPv4 adresa 72

IPv6 adresa 73

konfiguracija 68

maska podmreže 72

podržani protokoli 68

sigurnost 69

s poslužiteljima za ispis 2

zadani pristupnik 72

mreže, ožičeno

instaliranje uređaja, Windows

70

mreže, žične

instaliranje proizvoda, Mac

51

mrežne postavke

Ugrađeni HP web-poslužitelj

178

N

način mirovanja

omogućavanje 183

onemogućavanje 183

naljepnice

ispis (Windows) 145

napomene iii

naručivanje

kataloški brojevi za 223

oprema i pribor 222

naslovnice

ispis (Mac) 58

ispis na drugačiji papir

(Windows) 148

Netscape Navigator, podržane

verzija

ugrađeni HP web-poslužitelj

174

Neutralni sivi tonovi 166

n-maks. ispis 59

odabir (Windows) 137

O

obavijesti, e-pošta 55

obavijesti e-poštom 55

obje strane, ispis na

uključivanje (Mac) 55

obostrani ispis

položaj papira prilikom

umetanja 93

postavke (Windows) 133

obostrani ispis (dvostrano)

uključivanje (Mac) 55

obostrano poravnanje

postavljanje 160

obrasci

ispis (Windows) 143

odgoda mirovanja

omogućavanje 184

onemogućavanje 184

odlaganje

spremnici s tintom 106

odlaganje na otpad, vijek trajanja

245

okolina, specifikacije 240

okomito usmjerenje

odabir, Windows 139

Omogućavanje HP web-usluga

142

HRWW

Kazalo

255

background image

omotnice

orijentacija umetanja 93

umetanje u ladicu 1 86

online podrška 236

online pomoć, upravljačka ploča

11

opcija boja

postavljanje (Windows) 140

opcije boja

HP EasyColor (Windows) 167

opća konfiguracija

HP-ov ugrađeni web-poslužitelj

176

Optimiziranje brzine ili potrošnje

energije 183

originalan potrošni materijal 107

orijentacija

papir, tijekom umetanja 93

osobni zadaci

privremeno spremanje

(Windows) 157

otklanjanje poteškoća

mrežni problemi 215

poteškoće s izravnim vezama

215

otvaranje upravljačkih programa

pisača (Windows) 127

oznake, dokument iii

oznake u dokumentu iii

oznake upozorenja iii

oznake za oprez iii

P

papir

ispis na unaprijed ispisane,

papire sa zaglavljem ili

obrasce (Windows) 143

naslovnice, korištenje drugačijeg

papira 148

odabir 207

orijentacija umetanja 93

podržane veličine 79

podržane vrste 82

prilagođena veličina, postavke

za Macintosh 58

prva i posljednja stranica,

korištenje drugačijeg papira

148

prva stranica 58

stranica po listu 59

umetanje 86

umetanje u ladicu 3 91

zaglavljivanje papira 193

papir, naručivanje 222

papir, poseban

ispis (Windows) 145

papir sa zaglavljem

ispis (Windows) 143

PCL upravljački programi 40

univerzalni 42

Plan mirovanja

postavljanje 184

ploča za proširenja

sigurnost 182

podaci o proizvodu 1

podešavanje veličine dokumenata

Macintosh 58

podrška

online 236

podržani mediji 79

podržani operacijski sustavi 40,

50

pogreške

softver 217

pogreške, ponavljanje 114

pogreške koje se ponavljaju,

rješavanje problema 114

poklopci, lokacije 6

pomoć

opcije ispisa (Windows) 128

pomoć, upravljačka pomoć 11

poništavanje

zadatak ispisa 57

poništavanje zadataka ispisa 126

popis drugih veza

HP-ov ugrađeni web-poslužitelj

178

poruke

obavijesti e-poštom 55

vrste 192

poruke o pogreškama

obavijesti e-poštom 55

upravljačka ploča 192

vrste 192

poseban papir

ispis (Windows) 145

upute 76

posebni mediji

upute 76

poslovi ispisa 125

poslovne grafike

ispis 159

poslužitelj za ispis

broj dijela 223

poslužitelj za ispis HP Jetdirect

ugrađen u modele 2

poslužitelj za ispis Jetdirect

broj dijela 223

ugrađen u modele 2

posljednja stranica

ispis na drugačiji papir

(Windows) 148

postavke

prednost 43, 53

prethodne postavke

upravljačkog programa

(Mac) 58

upravljački programi 43

upravljački programi (Mac) 53

vraćanje tvorničkih 191

postavke boje

podešavanje 206

postavke brzine veze 74

Postavke kartice za boje 61

postavke obostranog ispisa,

promjena 74

postavke prilagođene veličine

papira

Macintosh 58

postavke upravljačkog programa za

Macintosh

kartica Services (Usluge) 62

memorija zadataka 60

papir prilagođene veličine 58

vodeni žigovi 59

PostScript opisne datoteke za pisač

(PPD)

uključene 54

potrošni materijal

brojevi dijelova 223

drugi proizvođači 106

krivotvorine 107

naručivanje 222

pogreške memorije 115

reciklaža 243

recikliranje 106

status, pregled pomoću

programa HP Utility 54

zamjena spremnika s tintom

108

256

Kazalo

HRWW

background image

potrošni materijal drugih

proizvođača 106

povezivanje

rješavanje problema 215

PPD

u kompletu 54

prečaci (Windows)

stvaranje 130

upotreba 128

prednost, postavke 43, 53

prekidač uklj./isklj., lokacija 6

prekidač za napajanje, lokacija 6

preklapanje boja 166

prethodne postavke (Mac) 58

prethodno ispisani papir

ispis (Windows) 143

prijenos datoteka, Mac 55

prikaz grafike i teksta, upravljačka

ploča 10

priključak napajanja

lociranje 7

priključci

lokacija 8

priključci sučelja

lokacija 7, 8

prilagođene postavke ispisa

(Windows) 128

pristupnik, postavljanje zadanog

72

privatni zadaci

trajno spremanje (Windows)

158

problemi s uvlačenjem papira

rješavanje 193

Program rukovanja proizvodima za

zaštitu okoliša 243

proizvod ne sadrži živu 245

promjena veličine dokumenata

Macintosh 58

Windows 150

protokoli, mreže 68

provjera i zadržavanje

odabir (Windows) 156

prva stranica

ispis na drugačiji papir

(Windows) 148

korištenje različitog papira 58

R

raspored mirovanja

omogućavanje 184

onemogućavanje 184

ravnalo, pogreška koja se

ponavlja 114

reciklaža 243

recikliranje 4

Program povrata HP-ove opreme

i zaštite okoliša 244

recikliranje potrošnog materijala

106

regulativne izjave

program rukovanja proizvodima

za zaštitu okoliša 243

rezolucija

odabir (Windows) 133

rješavanje

mrežni problemi 215

poteškoće s izravnim vezama

215

probleme s ispisom putem USB

dodatka 213

rješavanje problema

, problemi u sustavu Mac 219

nema odziva 211

pogreške koje se ponavljaju

114

poruke na upravljačkoj ploči

192

problemi s ispisom putem USB

dodatka 213

problemi s ulaganjem papira

193

problemi u sustavu Windows

217

spori odziv 212

zaglavljivanje papira 193

S

samopomoć

pristupanje 188

SAPx softver 47

savjeti iii

sigurnosne postavke

Ugrađeni HP web-poslužitelj

178

sigurnosne značajke 69

sigurnosno zaključavanje

lociranje 7

sigurnost

šifriran tvrdi disk 180

sivi tonovi

ispis (Windows) 143

sjajni papir, podržani 159

skaliranje dokumenata

Windows 150

služba za korisnike

online 236

softver

deinstalacija Mac 53

deinstalacija za Windows 45

HP Printer Utility 54

HP Web Jetadmin 46

instalacija, USB veze 67

licencni ugovor za softver 231

Mac 54

podržani operacijski sustavi

40, 50

postavke 43, 53

problemi 217

ugrađeni web-poslužitelj 46

Solaris softver 47

spajanje

USB-a sa sustavom Mac 50

USB sa sustavom Windows 67

specifikacije 237

električne i akustičke 239

radna okolina 240

specifikacije proizvoda 237

specifikacije radne okoline 240

spremanje, zadatak

dostupni načini rada 153

opcije postavki (Windows)

156

postavke za Macintosh 55,

60

spremanje zadataka

dostupni načini rada 153

opcije postavki (Windows)

156

privremeni osobni zadaci

(Windows) 157

trajne kopije (Windows) 157

trajne privatne kopije

(Windows) 158

spremanje zadatka

opcije postavki (Windows)

156

HRWW

Kazalo

257

background image

privremene kopije (Windows)

157

provjera i zadržavanje

(Windows) 156

spremljeni zadaci

brisanje 156

ispis 155

određivanje imena (Windows)

159

postavljanje korisničkih imena

(Windows) 158

primanje obavijesti kod ispisa

(Windows) 158

sigurnost 182

stvaranje (Windows) 154

u sustavu Windows 154

spremnici

drugi proizvođači 106

jamstvo 228

lokacija 6

odlaganje 106

reciklaža 243

recikliranje 106

zamjena 108

spremnici, izlazni

kapacitet 84

spremnici s tintom

brojevi dijelova 223

drugi proizvođači 106

Macintosh - status 62

memorijski čipovi 230

odlaganje 106

provjera oštećenja 113

reciklaža 243

spremnici s tintom, ispis

brojevi dijelova 223

Macintosh - status 62

spremnici s tonerom. vidi spremnici

za ispis

spremnici za ispis

jamstvo 228

recikliranje 106

zamjena 108

standardna izlazna ladica

lokacija 6

stanje

poruke, vrste 192

status

HP Utility, Mac 54

Macintosh - kartica Services

(Usluge) 62

status potrošnog materijala, kartica

Services (Usluge)

Macintosh 62

status uređaja

Macintosh - kartica Services

(Usluge) 62

stranica po listu 59

odabir (Windows) 137

stranica stanja potrošnog materijala

ispis 115

stranice s informacijama

HP-ov ugrađeni web-poslužitelj

175

ispis ili pregledavanje 172

T

Tablica s podacima o sigurnosti

materijala (MSDS, Material safety

data sheet) 246

TCP/IP

ručno konfiguriranje IPv4

parametara 72

ručno konfiguriranje IPv6

parametara 73

tehnička podrška

online 236

temperaturni uvjeti 240

tipke, upravljačka ploča

lociranje 10

tvrdi diskovi

šifrirano 180

U

u boji

crno-bijeli ispis (Windows)

143

Ugrađen HP web-poslužitelj

HP web-usluge 178

Ugrađeni HP web-poslužitelj

kartica ispisa 177

mrežne postavke 178

sigurnosne postavke 178

Ugrađeni HP web-poslužitelj (EWS)

mrežna veza 174

značajke 174

Ugrađeni web-poslužitelj (EWS)

mrežna veza 174

značajke 174

Ugrađen web-poslužitelj (EWS)

dodjela lozinki 180

uklanjanje kvarova

poruke, vrste 192

uklanjanje problema

obavijesti e-poštom 55

uklanjanje softvera iz sustava

Windows 45

uklanjanje softvera za Mac 53

umetanje

Ladica 1 86

Ladica 2 88

umetanje papira 86

univerzalni upravljački program

pisača 42

UNIX softver 47

upravljačka ploča

gumb 10

indikatori 10

izbornik Administracija 19

Izbornik izvješća 19

izbornik Kalibracija/čišćenje

36

Izbornik ladica 18

Izbornik opcija ispisa 25

Izbornik općih postavki 19

Izbornik postavki ispisa 24

Izbornik postavki mreže 29

Izbornik postavki zaslona 26

Izbornik potrošnog materijala

16

izbornik Rješavanje problema

34

izbornik Service (Servis) 37

izbornik Sigurnosne kopije/

Vraćanje 36

Izbornik upravljanja ladicama

28

Izbornik upravljanja potrošnim

materijalom 27

Izbornik za nadogradnju USB

firmvera 37

mjesto 6

pomoć 11

poruke, vrste 192

postavke 43, 53, 182

stranica za čišćenje, ispis 185

258

Kazalo

HRWW

background image

upravljački programi

podržani (Windows) 40

postavke 43

postavke (Mac) 58

postavke (Windows) 127

prethodne postavke (Mac) 58

promjena vrsta i veličina

papira 78

promjene postavki (Mac) 53

promjene postavki (Windows)

43

univerzalni 42

vrste papira 82

Upravljački programi pisača

odabir 209

upravljački programi pisača (Mac)

postavke 58

promjene postavki 53

upravljački programi pisača

(Windows)

podržani 40

postavke 127

promjene postavki 43

Upravljački programi za PS

simulaciju 40

upravljanje mrežom 72

Upravljanje zadacima ispisa 100

USB dodatak za spremanje

ispis sa 162

USB konfiguracija, Mac 50

USB konfiguracija, Windows 67

USB priključak za lakši pristup pri

ispisivanju 162

usmjerenje

odabir, Windows 139

uvjeti vlažnosti 240

V

veličina papira

promjena 78

veličine papira

odabir 132

odabir prilagođene 132

veličine stranice

podešavanje veličine

dokumenata (Windows) 150

vijek trajanja, odlaganje na otpad

245

više stranica na jedan list 59

više stranica po listu

ispis (Windows) 137

vodeni žigovi 59

dodavanje (Windows) 151

vodoravno usmjerenje

odabir, Windows 139

Vraćanja zadatka iz USB

izbornika 14

Vraćanje iz izbornika postavki USB-

a 24

vraćanje tvorničkih postavki 191

vraćanje zadatka iz izbornika

memorijskog uređaja 15

vrsta papira

promjena 205

vrste papira

odabir 133

promjena 78

W

Web-ispis

HP ePrint 46, 56

web-mjesta

korisnička podrška za

Macintosh 236

služba za korisnike 236

univerzalni upravljački program

pisača 42

web-stranice

HP Web Jetadmin,

preuzimanje 179

izvješća o prijevarama 107

Tablice s podacima o sigurnosti

materijala (MSDS) 246

Web-stranice o prijevarama 107

Windows

podržani operacijski sustavi

40

podržani upravljački programi

40

postavke upravljačkog

programa 43

univerzalni upravljački program

pisača 42

Z

zadaci

Macintosh postavke 55

zadaci, ispis

privremeno spremanje

(Windows) 157

spremanje privremenih kopija

(Windows) 157

spremanje trajnih kopija

(Windows) 157

spremanje trajnih privatnih

kopija (Windows) 158

zadaci, spremljeni

brisanje 156

ispis 155

određivanje imena (Windows)

159

postavljanje korisničkih imena

(Windows) 158

primanje obavijesti kod ispisa

(Windows) 158

stvaranje (Windows) 154

zadaci brzog kopiranja

spremanje (Windows) 157

zadaci ispisa

privremeno spremanje

(Windows) 157

spremanje privremenih kopija

(Windows) 157

spremanje trajnih kopija

(Windows) 157

spremanje trajnih privatnih

kopija (Windows) 158

zadani pristupnik, postavljanje 72

zadatak ispisa

poništavanje 57

zadržavanje, zadatak

dostupni načini rada 153

opcije postavki (Windows)

156

zadržavanje zadatka

opcije postavki (Windows)

156

zaglavljeni papir

desna vratašca 198

donja desna vratašca 202

ladica 2 198

ladica 3 202

mehanizam za nanošenje

tonera 198

zaglavljenja

izlazna ladica 196

ladica 1 196

HRWW

Kazalo

259

background image

zaglavljivanje

vraćanje 203

zaglavljivanje papira

uzroci 193

zahtjevi preglednika

ugrađeni HP web-poslužitelj

174

zahtjevi sustava

Ugrađeni HP web-poslužitelj

174

zahtjevi web-preglednika

Ugrađeni HP web-poslužitelj

174

zamjena spremnika s tintom 108

zaštita spremljenih podataka

sigurnost 181

zaustavljanje zadataka ispisa

126

zemljovidi, ispis 161

značajke 2

značajke za očuvanje okoliša 4

znakovi, ispis 161

260

Kazalo

HRWW

background image
background image

*CF079-90914*

*CF079-90914*

CF079-90914