HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izbornik Potrošni materijal

background image

Izbornik Potrošni materijal

U sljedećoj tablici zvjezdica (*) označava tvornički zadane postavke.

Tablica 2-4

Izbornik Potrošni materijal

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Vrijednosti

Rukovanje
potrošnim
materijalom

Ispis stranice
statusa
potrošnog
materijala

Supply Settings
(Postavke
potrošnog
materijala)

Black Cartridge
(Spremnik za
ispis crnom
bojom)

Very Low Settings
(Postavke
„Veoma niska
razina“)

Zaustavi

Prompt to
continue
(Traženje potvrde
za nastavak)
*

Continue
(Nastavak)

Postavke niskog
praga

1-100%

Color Cartridges
(Spremnici za
ispis u boji)

Very Low Settings
(Postavke
„Veoma niska
razina“)

Zaustavi

Prompt to
continue
(Traženje potvrde
za nastavak)
*

Continue
(Nastavak)

Postavke niskog
praga

Cijan spremnik

Magenta
spremnik

Žuti spremnik

1-100%

Jedinica za
prikupljanje
tonera:

Very Low Settings
(Postavke
„Veoma niska
razina“)

Zaustavi*

Prompt to
continue
(Traženje potvrde
za nastavak)

Continue
(Nastavak)

16

Poglavlje 2 Izbornici na upravljačkoj ploči

HRWW

background image

Tablica 2-4

Izbornik Potrošni materijal (Nastavak)

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Vrijednosti

Komplet
mehanizma za
nanošenje tinte

Very Low Settings
(Postavke
„Veoma niska
razina“)

Zaustavi

Prompt to
continue
(Traženje potvrde
za nastavak)
*

Continue
(Nastavak)

Postavke niskog
praga

1-100%

Kombinirano u
boji/crno-bijelo

Automatski*

Većinom stranice
u boji

Većinom crno-
bijele stranice

Poruke potrošnog
materijala

Poruka o niskoj
razini

Uključeno*

Isključeno

Mjerač razine

Uključeno*

Isključeno

Ponovno
postavljanje
potrošnog
materijala

Novi komplet
mehanizma za
nanošenje tinte

Ne*

Da

Black Cartridge
(Spremnik za
ispis crnom
bojom)

Prikazuje

se

status.

Cijan spremnik

Prikazuje

se

status.

Magenta
spremnik

Prikazuje

se

status.

Žuti spremnik

Prikazuje

se

status.

Jedinica za
prikupljanje
tonera:

Prikazuje

se

status.

Komplet
mehanizma za
nanošenje tinte

Prikazuje

se

status.

HRWW

Izbornik Potrošni materijal

17