HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izbornik Rukovanje potrošnim materijalom

background image

Izbornik Rukovanje potrošnim materijalom

U sljedećoj tablici zvjezdica (*) označava tvornički zadane postavke.

Tablica 2-12

Izbornik Rukovanje potrošnim materijalom

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Vrijednosti

Ispis stranice statusa
potrošnog materijala

Supply Settings
(Postavke potrošnog
materijala)

Black Cartridge
(Spremnik za ispis
crnom bojom)

Very Low Settings
(Postavke „Veoma
niska razina“)

Zaustavi

Prompt to continue
(Traženje potvrde za
nastavak)
*

Continue (Nastavak)

Postavke niskog
praga

1-100%

Color Cartridges
(Spremnici za ispis u
boji)

Very Low Settings
(Postavke „Veoma
niska razina“)

Zaustavi

Prompt to continue
(Traženje potvrde za
nastavak)
*

Continue (Nastavak)

Postavke niskog
praga

Cijan spremnik

Magenta spremnik

Žuti spremnik

1-100%

Jedinica za
prikupljanje tonera:

Very Low Settings
(Postavke „Veoma
niska razina“)

Zaustavi*

Prompt to continue
(Traženje potvrde za
nastavak)

Continue (Nastavak)

HRWW

Izbornik Administracija

27

background image

Tablica 2-12

Izbornik Rukovanje potrošnim materijalom (Nastavak)

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Vrijednosti

Komplet mehanizma
za nanošenje tinte

Very Low Settings
(Postavke „Veoma
niska razina“)

Zaustavi

Prompt to continue
(Traženje potvrde za
nastavak)
*

Continue (Nastavak)

Postavke niskog
praga

1-100%

Kombinirano u boji/
crno-bijelo

Automatski*

Većinom stranice u
boji

Većinom crno-bijele
stranice

Poruke potrošnog
materijala

Poruka o niskoj razini

Uključeno*

Isključeno

Mjerač razine

Uključeno*

Isključeno

Ponovno postavljanje
potrošnog materijala

Novi komplet
mehanizma za
nanošenje tinte

Ne*

Da