HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izbornik Postavke mreže

background image

Izbornik Postavke mreže

U sljedećoj tablici zvjezdica (*) označava tvornički zadane postavke.

Tablica 2-14

Izbornik Postavke mreže

Prva razina

Vrijednosti

Istek vremena za ulaz/izlaz

Raspon: 5 – 300 s

Zadano = 15

Izbornik Jetdirect

Pojedinosti potražite u tablici koja slijedi.

Tablica 2-15

Izbornik Jetdirect

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Peta razina

Vrijednosti

Informacije

Ispis sek. izvješća

Da

Ne*

TCP/IP

Omogući

Uključeno*

Isključeno

Naziv glavnog
računala

Pomoću tipki sa
strelicama uredite
naziv glavnog
računala.

NPIXXXXXX*

IPv4 Settings
(Postavke
dodatka za
klamanje/
slaganje)

Način
konfiguracije

Bootp*

DHCP

Automatski IP

Ručno

HRWW

Izbornik Administracija

29

background image

Tablica 2-15

Izbornik Jetdirect (Nastavak)

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Peta razina

Vrijednosti

Ručne postavke

NAPOMENA:

Ovaj je izbornik
dostupan samo ako
odaberete Ručno u
izborniku Način
konfiguracije
.

IP adresa

Unesite

adresu

Maska podmreže Unesite

adresu

Zadani pristupnik Unesite

adresu

Zadani IP

Automatski IP*

Legacy

DHCP izdanje

Da

Ne*

DHCP obnavljanje

Da

Ne*

Primarni DNS

Raspon: 0 – 255

Zadano =
xxx.xxx.xx.xx

Sekundarni DNS

Raspon: 0 – 255

Zadano = 0.0.0.0

IPv6 Settings
(Postavke
dodatka za
klamanje/
slaganje)

Omogući

Uključeno*

Isključeno

Adresa

Ručne postavke

Omogući

Uključeno

Isključeno*

Adresa

Odaberite s
navedenog popisa.

Propis za DHCPV6

Određuje
usmjerivač

Usmjerivač nije
dostupan
*

Uvijek

Primarni DNS

Odaberite

s

navedenog popisa.

Sekundarni DNS

Odaberite

s

navedenog popisa.

30

Poglavlje 2 Izbornici na upravljačkoj ploči

HRWW

background image

Tablica 2-15

Izbornik Jetdirect (Nastavak)

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Peta razina

Vrijednosti

Proxy poslužitelj

Odaberite s
navedenog popisa.

Priključak proxy
poslužitelja

Zadano = 00080

Istek vremena u
stanju mirovanja

Zadano = 0270

Opća sigurnost

Zaštita na mreži

HTTPS obavezno*

HTTPS po izboru

IPSEC

Zadrži

Onemogući*

802.1X

Ponovo postavi

Zadrži*

Ponovno
postavljanje
sigurnosnih
postavki

Da

Ne*

Dijagnostika

Ugrađeni testovi

LAN HW test

Da

Ne*

HTTP test

Da

Ne*

SNMP test

Da

Ne*

Test prolaza
podataka

Da

Ne*

Odabir svih
testova

Da

Ne*

Vrijeme izvršenja

Raspon: 1 – 60 sati

Zadano = 1

Izvrši

Da

Ne*

Ping test

Vrsta odred.

IPv4

IPv6

HRWW

Izbornik Administracija

31

background image

Tablica 2-15

Izbornik Jetdirect (Nastavak)

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Peta razina

Vrijednosti

Dest IPv4 (Odred.
IP)

Raspon: 0 – 255

Zadano =
127.0.0.1

Dest IPv6 (Odred.
IP)

Odaberite

s

navedenog popisa.

Zadano = : : 1

Veličina paketa

Zadano = 64

Istek vremena

Zadano = 001

Broj

Zadano = 004

Ispis rezultata

Da

Ne*

Izvrši

Da

Ne*

Rezultati ping
testa

Poslani paketi

Zadano = 00000

Primljeni paketi

Zadano = 00000

Gubitak u
postotcima

Zadano = 000

Najkraće ukupno
vrijeme

Zadano = 0000

Najdulje ukupno
vrijeme

Zadano = 0000

Prosjek ukupnog
vremena

Zadano = 0000

Ping u tijeku

Da

Ne*

32

Poglavlje 2 Izbornici na upravljačkoj ploči

HRWW

background image

Tablica 2-15

Izbornik Jetdirect (Nastavak)

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Peta razina

Vrijednosti

Osvježavanje

Da

Ne*

Brzina veze

Automatski*

10T Half

10T Full

100TX Half

100TX Full

100TX Auto

1000T Full

HRWW

Izbornik Administracija

33