HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izbornik Opće postavke

background image

Izbornik Opće postavke

U sljedećoj tablici zvjezdica (*) označava tvornički zadane postavke.

Tablica 2-7

Izbornik Opće postavke

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Vrijednosti

Date/Time Settings
(Postavke dodatka
za klamanje/
slaganje)

Format datuma/
vremena

Format datuma

DD/MMM/GGGG

MMM/DD/GGGG*

GGGG/MMM/DD

Format vremena

12 sati (prijepodne/
poslijepodne)
*

24 hours(2 sata)

Datum/Vrijeme

Datum

Mjesec

Dan

Godina

Postavljanje vrijednosti s
popisa.

HRWW

Izbornik Administracija

19

background image

Tablica 2-7

Izbornik Opće postavke (Nastavak)

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Vrijednosti

Vrijeme

Sat

Minuta

AM/PM (prijepodne/
poslijepodne)

Postavljanje vrijednosti s
popisa.

Vremenska zona

Mjesec

Dan

Godina

Postavljanje vrijednosti s
popisa.

Postavljanje ljetnog
računanja vremena

Uključeno

Isključeno*

Energetske postavke

Postavke vremena do
mirovanja

Vrijeme do
mirovanja/
automatskog
isključivanja

Omogući*

Onemogući

Mirovanje/
automatsko
isključivanje poslije

Zadana je vrijednost 45
minuta.

Unesite vrijednost između
1 i 120 minuta.

Događaji pri buđenju/
automatskom
uključivanju

Svi događaji*

Mrežni priključak

Gumb samo za
napajanje

Optimalna brzina /
Potrošnja energije

Brža prva stranica*

Ušteda energije

Ušteda više energije

Ušteda većine
energije

Kvaliteta ispisa

Podešavanje boje

Oznake

Gustoća cijan boje

Gustoća magenta
boje

Gustoća žute boje

Gustoća crne boje

-5 do 5

Zadano = 0

20

Poglavlje 2 Izbornici na upravljačkoj ploči

HRWW

background image

Tablica 2-7

Izbornik Opće postavke (Nastavak)

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Vrijednosti

Srednji tonovi

Gustoća cijan boje

Gustoća magenta
boje

Gustoća žute boje

Gustoća crne boje

-5 do 5

Zadano = 0

Tamni tonovi

Gustoća cijan boje

Gustoća magenta
boje

Gustoća žute boje

Gustoća crne boje

-5 do 5

Zadano = 0

Vraćanje vrijednosti
boje

Registracija slika

Prilagodi ladicu <X>

Ispis probne stranice

Pomak X1

Pomak Y1

Pomak X2

Pomak Y2

-5,00 mm do 5,00 mm

Zadano = 0

Radnje automatskog
prepoznavanja

Prepoznavanje za
ladicu 1

Komplet mehanizma
za nanošenje tinte

Prošireno
prepoznavanje

Samo prozirna folija

Podešavanje vrste
papira

Odaberite s popisa vrsta
papira koje proizvod
podržava. Za svaku vrstu
papira dostupne su
jednake mogućnosti.

Način ispisa

Odaberite s popisa
načina ispisa.

Zadano = Radnje
automatskog
prepoznavanja

Otpor

Uobičajeno*

Gore

Dolje

Rad kad ima vlage

Uobičajeno*

Visoko

Način predrotacije

Isključeno*

Uključeno

HRWW

Izbornik Administracija

21

background image

Tablica 2-7

Izbornik Opće postavke (Nastavak)

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Vrijednosti

Temperaturni rad
mehanizma za
nanošenje tinte

Uobičajeno*

Gore

Dolje

Način rada kod
svijanja papira

Uobičajeno*

Smanjeno

Optimiziranje

Uobičajeni papir

Standardno*

Glatko

Teški papir

Standardno*

Glatko

Upravljanje
omotnicama

Uobičajeno*

Alternativno 1

Alternativno 2

Okruženje

Uobičajeno*

Niska temperatura

Ulazni napon

Uobičajeno*

Niski napon

Ladica 1

Uobičajeno*

Alternativno

Pozadina

Uobičajeno*

Alternativno 1

Alternativno 2

Alternativno 3

Kontrola
jednoobraznosti

Uobičajeno*

Alternativno 1

Alternativno 2

Alternativno 3

Kontrola praćenja

Uključeno*

Isključeno

Registracija

Uobičajeno*

Alternativno

22

Poglavlje 2 Izbornici na upravljačkoj ploči

HRWW

background image

Tablica 2-7

Izbornik Opće postavke (Nastavak)

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Vrijednosti

Kontrola prijenosa

Uobičajeno*

Alternativno 1

Alternativno 2

Alternativno 3

Temperatura prilikom
nanošenja tonera

Uobičajeno*

Alternativno

Vraćanje parametara
optimiziranja

Kontrola rubova

Isključeno

Lagani

Uobičajeno*

Maximum (Najviša)

Vraćanje kod
zaglavljivanja

Automatski*

Isključeno

Uključeno

Automatski
oporavak

Omogući

Onemogući*

Upravljanje
spremljenim
zadacima

Ograničenje
memorije zadataka
brzog kopiranja

1-300

Zadano = 32

Istek vremena
zadržavanja
zadataka brzog
kopiranja

Isključeno*

1 sat

4 sata

1 dan

1 tjedan

Zadan naziv mape

Sortiranje
spremljenih zadataka
prema

Job Name (Naziv
posla)
*

Datum

HRWW

Izbornik Administracija

23

background image

Tablica 2-7

Izbornik Opće postavke (Nastavak)

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Vrijednosti

Vraćanje tvorničkih
postavki

Ponovo postavi

Sva

Općenito

Ispis

Opća sigurnost

Kalibriranje

Restrict Color
(Ograničavanje boje)

Omogući ispis u boji

Onemogući ispis u
boji

U boji ako je
dopušteno
*