HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Upute za odlaganje uređaja na otpad za korisnike u Europskoj uniji

background image

Upute za odlaganje uređaja na otpad za korisnike u Europskoj uniji

Ovaj simbol može se nalaziti na proizvodu ili na ambalaži, a označava kako se proizvod ne smije odložiti
zajedno s kućanskim otpadom. Vaša je odgovornost ovaj proizvod predati na odgovarajuće prikupljalište
za reciklažu električne i elektroničke opreme. Poseban način prikupljanja i reciklaže ovakve opreme
prilikom odlaganja na otpad pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i tako ćete osigurati da se proizvod
reciklira na način koji vodi računa o ljudskom zdravlju i prirodnom okolišu. Više informacija o
prikupljalištima za reciklažu proizvoda zatražite od lokalne uprave, komunalnog poduzeća ili u trgovine
u kojoj ste kupili proizvod.