HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Kemijske tvari

background image

Kemijske tvari

HP je predan informiranju korisnika o kemijskim tvarima u svojim proizvodima kako to zahtijevaju pravni

propisi kao što je REACH (Propis EC Br. 1907/2006 Europskog parlamenta i vijeća). Izvješće s podacima

o kemijskim tvarima za ovaj proizvod možete pronaći na adresi:

www.hp.com/go/reach

.