Pomoć za HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

Korisnički priručnik

M551n

M551dn

M551xh

background image
background image

Pisač u boji HP LaserJet Enterprise 500
serije M551

Korisnički priručnik

background image

Autorska prava i licenca

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Svako je reproduciranje, izmjena i

prevođenje zabranjeno bez prethodne

pisane suglasnosti, osim pod uvjetima

određenim u zakonu o autorskom pravu.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su

predmet promjene bez prethodne najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge

navedena su u izričitim jamstvenim izjavama

koje se isporučuju s takvim proizvodima i

uslugama. Ništa što je ovdje navedeno ne

sadrži dodatno jamstvo. HP nije odgovoran

za eventualne tehničke i uredničke pogreške

te propuste koji se nalaze u tekstu.

Broj publikacije : CF079-90914

Edition 2, 9/2011

Vlasnici zaštitnih znakova

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Arobat

®

, i

PostScript

®

zaštitni su znakovi tvrtke Adobe

Systems Incorporated.

Corel® je trgovačka marka ili zaštićena

trgovačka marka tvrtke Corel Corporation ili

Corel Corporation Limited.

Intel® Core™ je tržišni znak tvrtke Intel

Corporation u SAD-u i drugim državama/

regijama.

Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun

Microsystems, Inc. u SAD-u.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® su registrirani zaštitni

znakovi tvrtke Microsoft u Sjedinjenim

Američkim Državama.

UNIX

®

je zaštićena trgovačka marka tvrtke

Open Group.

ENERGY STAR

®

i ENERGY STAR

®

registrirani

su zaštitni znaci u SAD-u.

background image

Oznake koje se koriste u ovom priručniku

SAVJET:

Savjeti nude korisne naznake rješenja ili prečace.

NAPOMENA:

Napomene daju važne informacije za objašnjavanje pojmova ili obavljanje zadatka.

OPREZ:

Oznake za oprez opisuju korake koje biste trebali slijediti kako ne biste izgubili podatke ili

oštetili uređaj.

UPOZORENJE!

Oznake upozorenja skreću vam pažnju na određene korake koje biste trebali slijediti

kako se ne biste ozlijedili, izgubili veliku količinu podataka ili nanijeli uređaju veliku štetu.

HRWW

iii

background image

iv

Oznake koje se koriste u ovom priručniku

HRWW

background image

Sadržaj

1 Osnovni podaci o proizvodu ............................................................................................. 1

Usporedba uređaja .................................................................................................................. 2
Značajke za očuvanje okoliša ................................................................................................... 4
Značajke dostupnosti ................................................................................................................ 5
Prikaz uređaja ......................................................................................................................... 6

Pogled sprijeda ......................................................................................................... 6
Pogled na proizvod straga ......................................................................................... 7
Priključci sučelja ........................................................................................................ 8
Položaj serijskog broja i broja modela ........................................................................ 8

2 Izbornici na upravljačkoj ploči .......................................................................................... 9

Izgled upravljačke ploče ......................................................................................................... 10

Pomoć na upravljačkoj ploči ..................................................................................... 11

Izbornici na upravljačkoj ploči ................................................................................................. 12
Izbornik Sign In (Prijava) ......................................................................................................... 13
Izbornik Preuzimanje zadatka s USB-a ...................................................................................... 14
Izbornik Preuzimanje zadatka iz memorije uređaja .................................................................... 15
Izbornik Potrošni materijal ....................................................................................................... 16
Izbornik Ladice ...................................................................................................................... 18
Izbornik Administracija ........................................................................................................... 19

Izbornik Izvješća ..................................................................................................... 19
Izbornik Opće postavke ........................................................................................... 19
Izbornik Preuzimanje iz USB postavki ........................................................................ 24
Izbornik Općenito Print Settings (Postavke ispisa) ....................................................... 24
Izbornik Zadane mogućnosti ispisa ........................................................................... 25
Izbornik Display Settings (Postavke zaslona) ............................................................... 26
Izbornik Rukovanje potrošnim materijalom .................................................................. 27
Izbornik Upravljanje ladicama .................................................................................. 28
Izbornik Postavke mreže .......................................................................................... 29

Izbornik Troubleshooting (Rješavanje problema) ........................................................................ 34
Izbornik Održavanje uređaja .................................................................................................. 36

HRWW

v

background image

Izbornik Sigurnosno kopiranje / vraćanje .................................................................. 36
Izbornik Kalibriranje/Čišćenje .................................................................................. 36
Izbornik Ažuriranje USB programskih datoteka ........................................................... 37
Izbornik Servis ........................................................................................................ 37

3 Softver za Windows ....................................................................................................... 39

Podržani operacijski sustavi i upravljački programi pisača za Windows ....................................... 40
Odaberite odgovarajući upravljački program pisača za Windows .............................................. 41

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 42

UPD instalacijski načini rada ..................................................................... 42

Promjena postavki zadatka ispisa za Windows ......................................................................... 43

Prioriteti postavki ispisa za Mac ................................................................................ 43
Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori ............................. 43
Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa ....................................................... 44
Promjena konfiguracijskih postavki uređaja ................................................................ 44

Uklanjanje upravljačkih programa pisača iz sustava Windows .................................................... 45
Podržani uslužni programi za Windows ................................................................................... 46

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 46
HP ugrađeni web-poslužitelj ..................................................................................... 46
HP ePrint ................................................................................................................ 46

Softver za ostale operativne sustave ......................................................................................... 47

4 Korištenje proizvoda s Mac računalima .......................................................................... 49

Softver za Mac ...................................................................................................................... 50

Podržani operacijski sustavi i upravljački programi pisača za Mac ............................... 50
Instaliranje softvera za računala s operacijskim sustavom Mac ..................................... 50

Instaliranje softvera za Mac računala priključena izravno na uređaj ............... 50
Instaliranje softvera za računala Mac u kabelskoj mreži ................................ 51

Konfiguracija IP adrese .............................................................. 51
Instaliranje softvera .................................................................... 52

Uklanjanje upravljačkog programa pisača iz operacijskog sustava Mac ........................ 53
Promjena postavki zadatka ispisa za Mac ................................................................. 53

Prioriteti postavki ispisa za Mac ................................................................. 53
Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori .............. 53
Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa ........................................ 54
Promjena konfiguracijskih postavki uređaja ................................................. 54

Softver za Mac računala .......................................................................................... 54

Uslužni program HP pisača za Mac ........................................................... 54

Otvaranje programa HP Printer Utility .......................................... 54
Značajke programa HP Printer Utility ........................................... 54

Podržani uslužni programi za Mac ............................................................................ 55

vi

HRWW

background image

HP ugrađeni web-poslužitelj ...................................................................... 55
HP ePrint ................................................................................................. 56
AirPrint ................................................................................................... 56

Osnovni zadaci ispisa u sustavu Mac ....................................................................................... 57

Poništavanje zadatka ispisa s Mac računala .............................................................. 57
Promjena veličine i vrste papira na Mac računalu ....................................................... 57
Promjena veličine dokumenata ili ispis na papiru prilagođene veličine s Mac
računala ................................................................................................................ 58
Stvaranje i korištenje prethodnih postavki za ispis s Mac računala ................................ 58
Ispis naslovnice s Mac računala ................................................................................ 58
Korištenje vodenih žigova s Mac računala ................................................................. 59
Ispis više stranica na jedan list papira s Mac računala ................................................ 59
Ispis na obje strane papira (obostrani ispis) s Mac računalom ...................................... 60
Spremanje zadataka s Mac računala ........................................................................ 60
Postavljanje opcija boje s Mac računala .................................................................... 61
Korištenje izbornika Services (Usluge) s Mac računalom .............................................. 62

Rješavanje problema u sustavu Mac ......................................................................................... 63

5 Priključivanje proizvoda u sustavu Windows .................................................................. 65

Odricanje dijeljenja pisača ..................................................................................................... 66
Spajanje s USB-om ................................................................................................................. 67

Instalacija s CD medija ............................................................................................ 67

Povezivanje u mrežu, u sustavu Windows ................................................................................. 68

Podržani mrežni protokoli ........................................................................................ 68
Instaliranje uređaja u kabelskoj mreži, u sustavu Windows .......................................... 70

Konfiguracija IP adrese ............................................................................. 70
Instaliranje softvera .................................................................................. 71

Konfiguracija mrežnih postavki u sustavu Windows ..................................................... 72

Prikaz ili promjena mrežnih postavki .......................................................... 72
Postavljanje ili promjena mrežne lozinke ..................................................... 72
Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara s upravljačke ploče ................. 72
Ručno konfiguriranje IPv6 TCP/IP parametara s upravljačke ploče ................. 73
Postavke brzine veze i obostranog ispisa .................................................... 74

6 Papir i ispisni mediji ....................................................................................................... 75

Razumijevanje potrošnje papira ............................................................................................... 76

Upute za korištenje posebnog papira ........................................................................ 76

Promjena upravljačkog programa pisača u skladu s vrstom i veličinom papira u sustavu
Windows .............................................................................................................................. 78
Podržane veličine papira ........................................................................................................ 79
Podržane vrste papira ............................................................................................................ 82

HRWW

vii

background image

Kapacitet ladice i spremnika ................................................................................................... 84
Umetanje papira u ladice ........................................................................................................ 86

Umetanje u ladicu 1 ................................................................................................ 86

Ispis omotnica .......................................................................................... 87

Umetanje u ladicu br. 2 ........................................................................................... 88
Napunite dodatnu ladicu za 500 listova papira i teške medije (ladica 3) ....................... 89

U ladicu 3 umetnite papir standardne veličine ............................................ 90
Umetnite papir prilagođene veličine u ladicu 3 ............................................ 91

Orijentacija papira za umetanje u ladice ................................................................... 93

ladica 1 .................................................................................................. 94
Ladica 2 ili dodatna ladica 3 .................................................................... 96

Konfiguriranje ladica .............................................................................................................. 98

Konfiguriranje ladice prilikom umetanja papira .......................................................... 98
Konfiguriranje ladice radi usklađivanja s postavkama ispisnog zadatka ........................ 98
Konfiguriranje ladice na upravljačkoj ploči ................................................................ 99
Automatsko prepoznavanje prozirne folije (način rada automatskog
prepoznavanja) ...................................................................................................... 99

Postavke automatskog prepoznavanja ........................................................ 99

Odabir papira prema izvoru, vrsti ili veličini ............................................................ 100

Izvor ..................................................................................................... 100
Vrsta i veličina ....................................................................................... 100

7 Spremnici s tintom, jedinica za prikupljane tonera i ostali potrošni materijal ................. 101

Odricanje dijeljenja pisača ................................................................................................... 102
Informacije o potrošnom materijalu ........................................................................................ 103
Prikaz potrošnog materijala ................................................................................................... 104

Prikaz spremnika za ispis ....................................................................................... 104

Upravljanje spremnicima za ispis ........................................................................................... 105

Promjena postavki spremnika za ispis ...................................................................... 105

Ispis kada spremnik s tintom dođe do kraja predviđenog vijeka trajanja ....... 105
Omogućavanje ili onemogućavanje opcija Very Low Settings (Postavke
„Veoma niska razina“) na upravljačkoj ploči ............................................. 105

Zamjena i recikliranje potrošnog materijala .............................................................. 106

Recikliranje potrošnog materijala ............................................................. 106
Pohrana spremnika s tintom ..................................................................... 106
HP propisi za spremnike s tintom drugih proizvođača ................................. 106

Web-stranice tvrtke HP za zaštitu od krivotvorina ...................................................... 107

Upute o zamjeni .................................................................................................................. 108

Zamijenite uložak za ispis ...................................................................................... 108
Zamjena jedinice za prikupljanje tonera .................................................................. 110

Rješavanje problema s potrošnim materijalom ......................................................................... 113

viii

HRWW

background image

Provjerite ispisne uloške ......................................................................................... 113

Provjerite je li spremnik s tintom oštećen .................................................... 113
Mrlje koje se ponavljaju .......................................................................... 114
Ispis stranice sa statusom potrošnog materijala .......................................... 115

Tumačenje poruka o potrošnom materijalu na upravljačkoj ploči ................................. 115

10.XX.YY Supply memory error (Pogreška memorije za potrošni materijal) .... 115
Black cartridge low (Razina u spremniku za ispis crnom bojom je niska) ....... 116
Black cartridge very low (Razina u spremniku za ispis crnom bojom je veoma
niska) ................................................................................................... 116
Cyan cartridge low (Razina u spremniku za ispis cijan bojom je niska) ......... 116
Cyan cartridge very low (Razina u spremniku za ispis cijan bojom je veoma
niska) ................................................................................................... 117
Fuser kit low (Razina u mehanizmu za nanošenje tonera je niska) ................ 117
Fuser kit very low (Razina u mehanizmu za nanošenje tonera je veoma
niska) ................................................................................................... 117
Incompatible fuser (Mehanizam za nanošenje tonera nije kompatibilan) ....... 117
Jedinica za skupljanje tonera gotovo je puna ............................................ 118
Magenta cartridge low (Razina u spremniku za ispis magenta bojom je
niska) ................................................................................................... 118
Magenta cartridge very low (Razina u spremniku za ispis magenta bojom je
veoma niska) ......................................................................................... 118
Pogrešan spremnik s tintom za ispis u <boji> u utoru .................................. 119
Replace <color> cartridge (Zamijenite spremnik s <bojom>) ........................ 119
Replace fuser kit (Zamijenite mehanizam za nanošenje tonera) .................... 119
Replace toner collection unit (Zamijenite jedinicu za skupljanje tonera) ......... 120
Replace toner collection unit (Zamijenite jedinicu za skupljanje tonera) ......... 120
Spremnik s tintom za ispis u <boji> nije kompatibilan ................................. 120
Supplies in wrong position (Potrošni materijal u pogrešnom položaju) .......... 121
Supplies low (Razina potrošnog materijala je niska) ................................... 121
Supplies very low (Razina potrošnog materijala je veoma niska) .................. 121
Unsupported supply installed (Instalirani potrošni materijal nije podržan) ...... 121
Used supply in use (Upotrebljava se korišteni potrošni materijal) .................. 122
Yellow cartridge low (Razina u spremniku za ispis žutom bojom je niska) ..... 122
Yellow cartridge very low (Razina u spremniku za ispis žutom bojom je veoma
niska) ................................................................................................... 122
Zamjena potrošnog materijala ................................................................. 122

8 Poslovi ispisa ............................................................................................................... 125

Poništavanje zadatka ispisa sa sustavom Windows .................................................................. 126
Osnovni zadaci ispisa u sustavu Windows .............................................................................. 127

Otvaranje upravljačkog programa pisača u sustavu Windows .................................... 127

HRWW

ix

background image

Traženje pomoći za bilo koju opciju ispisa u sustavu Windows .................................. 128
Promjena broja ispisanih kopija u sustavu Windows ................................................. 128
Spremanje prilagođenih postavki ispisa za ponovno korištenje u sustavu Windows ....... 128

Upotreba prečaca za ispis u sustavu Windows .......................................... 128
Stvaranje prečaca za ispis ...................................................................... 130

Poboljšanje kvalitete ispisa u sustavu Windows ......................................................... 132

Odabir veličine stranice u sustavu Windows .............................................. 132
Odabir prilagođene veličine stranice u sustavu Windows ........................... 132
Odabir vrste papira u sustavu Windows ................................................... 133
Odabir ladice za papir u sustavu Windows .............................................. 133
Odabir razlučivosti ispisa ........................................................................ 133

Obostrani ispis u sustavu Windows ......................................................................... 133

Ručni obostrani ispis u sustavu Windows .................................................. 133
Automatski obostrani ispis u sustavu Windows ........................................... 135

Ispis više stranica po listu u sustavu Windows ........................................................... 137
Odabir usmjerenja stranice u sustavu Windows ........................................................ 139
Postavljanje opcija boja u sustavu Windows ............................................................ 140

Upotreba značajke HP ePrint ................................................................................................. 142
Dodatni zadaci ispisa u sustavu Windows .............................................................................. 143

Ispis teksta u boji kao crno-bijelog predloška u sustavu Windows ................................ 143
Ispis na unaprijed ispisane, papire sa zaglavljem ili obrasce u sustavu Windows ......... 143
Ispis na posebnom papiru, naljepnicama ili folijama u sustavu Windows ..................... 145
Ispis prve ili posljednje stranice na drugačiji papir u sustavu Windows ........................ 148
Promjena veličine dokumenta da stane na stranicu u sustavu Windows ........................ 150
Dodajte vodeni žig u dokument u sustavu Windows .................................................. 151
Izrada knjižice u sustavu Windows ......................................................................... 152
Korištenje značajki za spremanje zadataka u sustavu Windows ................................. 153

Stvaranje spremljenog zadatka u sustavu Windows .................................... 154
Ispis pohranjenog zadatka ...................................................................... 155
Brisanje pohranjenog zadatka ................................................................. 156
Postavljanje opcija spremanja zadatka u sustavu Windows ......................... 156

Prije ispisa svih kopija ispišite jednu kopiju za provjeru ............... 156
Privremeno spremanje osobnog zadatka i ispis u neko drugo
vrijeme ................................................................................... 157
Privremeno spremanje zadatka na proizvodu ............................. 157
Trajno spremanje zadatka na proizvodu .................................... 157
Trajno spremljeni zadatak učinite privatnim tako da osoba koja ga
pokuša ispisati mora unijeti PIN ................................................ 158
Primanje obavijesti kad netko ispisuje spremljeni zadatak ............ 158
Postavljanje korisničkog imena za spremljeni zadatak ................. 158
Određivanje naziva za spremljeni zadatak ................................ 159

x

HRWW

background image

Ispis posebnih zadataka u sustavu Windows ............................................................ 159

Ispis poslovnih grafika ili marketinških materijala ....................................... 159

Podržani sjajni papir ............................................................... 159
Postavljanje poravnanja za obostrani ispis ................................. 160

Ispis zemljovida otpornih na vremenske prilike i znakova za otvorene
prostore ................................................................................................ 161

Podržani čvrsti papir ................................................................ 161

USB priključak za lakši pristup pri ispisivanju .......................................................................... 162

9 U boji ........................................................................................................................... 163

Podešavanje postavki boja/boja ........................................................................................... 164

Promjena teme boja za zadatak ispisa .................................................................... 164
Promjena opcija boje ........................................................................................... 165
Opcije ručnog ispisa u boji .................................................................................... 165

Upotreba programa HP EasyColor ......................................................................................... 167
Usklađivanje boja sa zaslonom računala ................................................................................ 168

Usklađivanje boja prema katalogu s uzorcima .......................................................... 168
Uzorci boja ispisa ................................................................................................. 169
PANTONE® usklađivanje boja ............................................................................... 169

10 Upravljanje i održavanje ............................................................................................ 171

Ispis stranica s informacijama ................................................................................................ 172
Upotreba ugrađenog HP web-poslužitelja ............................................................................... 174

Otvorite ugrađeni HP web-poslužitelj pomoću mrežne veze ........................................ 174
Značajke HP-ovog ugrađenog web-poslužitelja ......................................................... 175

Kartica Information (Informacije) .............................................................. 175
Kartica Općenito .................................................................................... 176
Kartica Print (Ispis) .................................................................................. 177
Kartica Troubleshooting (Rješavanje problema) .......................................... 177
Kartica Security (Sigurnost) ...................................................................... 178
Kartica HP web-usluge ............................................................................ 178
Kartica Networking (Umrežavanje) ........................................................... 178
Popis Other links (Ostale veze) ................................................................ 178

Korištenje softvera HP Web Jetadmin ..................................................................................... 179
Sigurnosne značajke uređaja ................................................................................................ 180

Sigurnosni propisi ................................................................................................. 180
IP Security ............................................................................................................ 180
Zaštita HP ugrađenog web-poslužitelja .................................................................... 180
Podrška za šifriranje: HP High-Performance Secure Hard Disk (za modele sa šifriranim
tvrdim diskom) ...................................................................................................... 180
Brisanje podataka zadatka .................................................................................... 181

HRWW

xi

background image

Brisanje podataka zadatka ..................................................................... 181
Zahvaćeni podaci .................................................................................. 181

Zaštita spremljenih zadataka .................................................................................. 182
Zaključavanje izbornika upravljačke ploče ............................................................... 182
Zaključavanje kućišta ploče za proširenja ................................................................ 182

Ekonomične postavke ........................................................................................................... 183

Optimiziranje brzine ili potrošnje energije .............................................................. 183
Načini za uštedu energije ...................................................................................... 183

Omogućavanje i onemogućavanje stanja mirovanja .................................. 183
Postavljanje vremena do stanja mirovanja ................................................. 184
Postavljanje rasporeda mirovanja ............................................................ 184

Čišćenje uređaja .................................................................................................................. 185

Čišćenje puta papira ............................................................................................. 185

Ažuriranja proizvoda ........................................................................................................... 186

11 Rješavanje problema .................................................................................................. 187

Samopomoć ........................................................................................................................ 188
Kontrolni popis za rješavanje općenitih problema .................................................................... 189

Čimbenici koji djeluju na izvedbu pisača ................................................................. 190

Vraćanje tvorničkih postavki .................................................................................................. 191
Tumačenje poruka na upravljačkoj ploči ................................................................................. 192

Vrste poruka na upravljačkoj ploči .......................................................................... 192
Poruke na upravljačkoj ploči .................................................................................. 192

Papir se neispravno uvlači ili se zaglavljuje ............................................................................. 193

Uređaj ne uvlači papir ........................................................................................... 193
Uređaj uvlači više listova papira ............................................................................. 193
Sprečavanje zaglavljivanja papira .......................................................................... 193

Uklanjanje zaglavljenog papira ............................................................................................. 195

Mjesta zaglavljenja ............................................................................................... 195
Uklanjanje papira zaglavljenog u dijelu izlaznog spremnika ...................................... 196
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ladice 1 .............................................................. 196
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ladice 2 .............................................................. 198
Uklanjanje zaglavljenog papira iza desnih vratašca ................................................. 198
Uklanjanje zaglavljenog papira iz dodatne ladice za 500 listova papira i teške medije
(ladica 3) ............................................................................................................. 202
Uklonite zaglavljeni papir iz donjih desnih vratašca (ladica 3) ................................... 202
Promjena postavki oporavka .................................................................................. 203

Papir se ne uvlači automatski ................................................................................................. 204
Poboljšajte kvalitetu ispisa ..................................................................................................... 205

U upravljačkom programu pisača koristite ispravnu postavku vrste papira .................... 205

Promjena postavke vrste papira za Windows ............................................ 205

xii

HRWW

background image

Promjena postavke vrste papira za Mac ................................................... 205

Podešavanje postavki ispisa u upravljačkom programu pisača .................................... 206

Promjena teme boja za zadatak ispisa ..................................................... 206
Promjena opcija boje ............................................................................ 207

Koristite papir koji odgovara specifikacijama tvrtke HP .............................................. 207
Ispisivanje stranice za čišćenje ............................................................................... 208
Kalibriranje uređaja za poravnavanje boja .............................................................. 208
Provjerite ispisne uloške ......................................................................................... 209
Koristite upravljački program pisača koji najbolje odgovara vašim potrebama ............. 209

Uređaj ne ispisuje ili ispisuje sporo ........................................................................................ 211

Uređaj ne ispisuje ................................................................................................. 211
Proizvod ispisuje sporo .......................................................................................... 212

Rješavanje problema pri ispisu pomoću USB dodatka ............................................................... 213

Izbornik Preuzimanje iz USB postavki se ne otvara kad umetnete USB pribor ............... 213
Datoteka s USB dodatka za spremanje se ne ispisuje ................................................ 213
Datoteka koju želite ispisati nije navedena u izborniku Otvaranje s USB-a ................... 214

Rješavanje poteškoća s povezivanjem ................................................................................... 215

Rješavanje poteškoća s izravnim vezama ................................................................. 215
Rješavanje mrežnih problema ................................................................................. 215

Loša fizička veza ................................................................................... 215
Računalo za uređaj koristi neispravnu IP adresu ......................................... 215
Računalo ne ostvaruje komunikaciju s uređajem ......................................... 216
Uređaj koristi neispravne postavke veze i obostranog ispisa za mrežu .......... 216
Novi softverski programi mogu uzrokovati probleme s kompatibilnosti. ......... 216
Vaše računalo ili radna stanica možda nisu ispravno postavljeni ................. 216
Uređaj je onemogućen ili su neispravne druge postavke mreže. ................... 216

Rješavanje problema sa softverom za proizvod u sustavu Windows ........................................... 217

Upravljački program pisača za proizvod ne vidi se u mapi Pisač ................................ 217
Tijekom instaliranja softvera pojavila se poruka o pogrešci ........................................ 217
Pisač je u stanju pripravnosti, ali se ništa ne ispisuje .................................................. 217

Rješavanje problema sa softverom sustava Mac ....................................................................... 219

Naziv uređaja se ne pojavljuje u popisu uređaja Print & Fax (Ispis i faksiranje). ........... 219
Upravljački program uređaja automatski ne postavlja uređaj koji ste odabrali u popisu
Print & Fax (Ispis i faksiranje). ................................................................................. 219
Zadatak ispisa nije poslan na željeni uređaj ............................................................. 219
Uređaj se nakon odabira upravljačkog programa, ako je spojen putem USB kabela, ne
pojavljuje u popisu Print & Fax (Ispis i faksiranje). ..................................................... 220
Koristite generički upravljački program pisača uz USB vezu ....................................... 220

Dodatak A Potrošni materijal i dodatna oprema .............................................................. 221

Naručivanje dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala ................................................... 222

HRWW

xiii

background image

Kataloški brojevi .................................................................................................................. 223

Dodaci ................................................................................................................ 223
Spremnici s tintom i jedinica za prikupljanje tonera ................................................... 223
Kabeli i sučelja ..................................................................................................... 223
Kompleti za održavanje ......................................................................................... 224

Dodatak B Servis i podrška ............................................................................................. 225

Izjava o ograničenom jamstvu tvrtke Hewlett-Packard ............................................................... 226
HP-ovo Premium Protection jamstvo: Izjava o ograničenom jamstvu za LaserJet spremnik za
ispis ................................................................................................................................... 228
Izjava o ograničenom jamstvu za Color LaserJet komplet mehanizma za nanošenje tinte, jedincu za
prikupljanje tonera i komplet mehanizma za prijenos ............................................................... 229
Podaci spremljeni u spremnik s tintom ..................................................................................... 230
Licencni ugovor s krajnjim korisnikom ..................................................................................... 231
OpenSSL ............................................................................................................................. 234
Jamstvena usluga popravka od strane korisnika ....................................................................... 235
Korisnička podrška ............................................................................................................... 236

Dodatak C Specifikacije uređaja ...................................................................................... 237

Fizičke specifikacije ............................................................................................................. 238
Potrošnja energije, električne specifikacije i akustične emisije .................................................... 239
Specifikacije radne okoline ................................................................................................... 240

Dodatak D Informacije o propisima ................................................................................. 241

FCC propisi ......................................................................................................................... 242
Program rukovanja proizvodima za zaštitu okoliša ................................................................... 243

Zaštita okoliša ...................................................................................................... 243
Emisija ozona ....................................................................................................... 243
Potrošnja energije ................................................................................................. 243
Upotreba papira ................................................................................................... 243
Plastika ................................................................................................................ 243
Potrošni materijal za HP LaserJet ............................................................................. 243
Upute za vraćanje i recikliranje .............................................................................. 244

Sjedinjene Države i Portoriko ................................................................... 244

Povrat više spremnika (više od jednog spremnika) ....................... 244
Vraćanje jednog uloška ........................................................... 244
Otprema ................................................................................ 244

Povrat izvan SAD-a ................................................................................ 245

Papir ................................................................................................................... 245
Korišteni materijali ................................................................................................ 245
Upute za odlaganje uređaja na otpad za korisnike u Europskoj uniji ........................... 246

xiv

HRWW

background image

Kemijske tvari ....................................................................................................... 246
Tablica s podacima o sigurnosti materijala (MSDS, Material safety data sheet) ............ 246
Za više informacija ................................................................................................ 246

Izjava o sukladnosti .............................................................................................................. 247
Izjave o mjerama opreza ...................................................................................................... 249

Sigurnost lasera .................................................................................................... 249
Kanadski DOC propisi ........................................................................................... 249
VCCI izjava (Japan) .............................................................................................. 249
Upute za kabel za napajanje ................................................................................. 249
Izjava o kabelu za napajanje (Japan) ...................................................................... 249
EMC izjava (Koreja) .............................................................................................. 250
Izjava o laseru za Finsku ........................................................................................ 250
GS izjava (Njemačka) ........................................................................................... 250
Tablice materijala (Kina) ........................................................................................ 251
Izjava o ograničenju opasnih tvari (Turska) .............................................................. 251
Izjava o ograničenju opasnih tvari (Ukrajina) ........................................................... 251

Kazalo ............................................................................................................................. 253

HRWW

xv

background image

xvi

HRWW