HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Värintäsmäytys mallikirjoihin

background image

Värintäsmäytys mallikirjoihin

Tulosteiden täsmäyttäminen esipainettuihin mallikirjoihin ja vakiovärinäytteisiin on monimutkainen

tehtävä. Yleensä on mahdollista saada suhteellisen hyvä vastaavuus mallikirjaan, jos mallikirjan

luomisessa käytetyt musteet ovat syaani, magenta, keltainen ja musta. Näihin viitataan yleensä

mallikirjojen käsittelyväreinä.

Joidenkin mallikirjojen luomisessa käytetään pistevärejä. Pistevärit ovat erityisesti luotuja väriaineita.

Monet näistä pisteväreistä ovat laitteen värintoistoalueen ulkopuolella. Useimmilla pistevärisillä

mallikirjoilla on kaksoiskäsiteltyjä mallikirjoja, jotka tarjoavat CMYK-likiarvoistuksen pistevärille.

Useimmissa käsittelymallikirjoissa on merkintä siitä, mitä käsittelystandardeja mallikirjan tulostamisessa

käytettiin. Useimmiten standardi on SWOP, EURO tai DIC. Valitse vastaava värien jäljittely laitteen

valikosta optimaalisen värintäsmäävyyden saamiseksi käsittelymallikirjaan. Jos et pysty tunnistamaan

prosessiväristandardia, käytä SWOP-värin jäljittelyä.

160

Luku 9 Väri

FIWW