HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Manuaaliset väriasetukset

background image

Manuaaliset väriasetukset

Manuaalisilla väriasetuksilla voit säätää Neutraali harmaa-, Rasteri- ja Reunojen hallinta -

asetuksia tekstiä, grafiikkaa ja valokuvia varten.

FIWW

Säädä väriä/väriasetuksia

157

background image

Taulukko 9-1

Manuaaliset väriasetukset

Asetuksen kuvaus

Asetuksen vaihtoehdot

Reunojen hallinta

Reunojen hallinta -asetus määrittää, miten reunat
luodaan. Reunojen hallinnassa on kaksi osaa:
mukautuva rasterointi ja lihotus. Mukautuva rasterointi
lisää reunaviivojen terävyyttä. Lihotus puolestaan
lieventää värilaattojen kohdistusvirheiden vaikutusta
asettamalla viereisten objektien reunat hieman
limittäin.

Pois poistaa lihotuksen ja mukautuvan rasteroinnin käytöstä.

Kevyt asettaa lihotuksen minimitasolle. Mukautuva rasterointi on
käytössä.

Normaali asettaa lihotuksen keskitasolle. Mukautuva rasterointi
on käytössä.

Maksimi on tehokkain lihotusasetus. Mukautuva rasterointi on
käytössä.

Rasteri

Puolisävyasetukset vaikuttavat väritulostuksen
tarkkuuteen ja terävyyteen.

Tasainen-asetus parantaa suurten, tasaisella värillä täytettyjen
alueiden laatua ja parantaa valokuvien ulkoasua tasoittamalla
liukuvärejä. Valitse tämä asetus, kun yhtenäinen ja tasainen
alueiden täyttö on tärkeää.

Yksityiskohtainen-asetus on hyödyllinen teksteissä ja
grafiikassa, joissa tarvitaan rivien ja värien terävää erottelua, tai
kuvissa, jotka sisältävät kuvioita tai paljon tarkkuutta vaativia
yksityiskohtia. Valitse tämä asetus, kun terävät reunat ja
yksityiskohdat ovat tärkeitä.

Neutraali harmaa

Neutraali harmaa -asetus määrää, miten tekstissä,
grafiikassa ja valokuvissa tarvittavat harmaasävyt
tuotetaan.

Vain musta tuottaa neutraaleja värejä (harmaita ja mustaa) vain
mustalla väriaineella. Tämä takaa neutraalien värien tulostumisen
ilman värivirheitä. Tämä asetus toimii parhaiten tulostettaessa
asiakirjoja ja harmaasävyisiä näyttökaavioita.

4-väri tuottaa neutraaleja värejä (harmaita ja mustaa)
yhdistelemällä kaikkia neljää väriainetta. Tämä menetelmä
mahdollistaa tasaisemmat liukuvärit ja siirtymät muihin väreihin
sekä tuottaa tummimman mustan jäljen.

158

Luku 9 Väri

FIWW