HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Väriaineen keräysyksikön vaihtaminen

background image

Väriaineen keräysyksikön vaihtaminen

Vaihda väriaineen keräysyksikkö, kun ohjauspaneeliin tulee kehote.

HUOMAUTUS:

Väriaineen keräysyksikkö on kertakäyttöinen. Älä yritä tyhjentää väriaineen

keräysyksikköä ja käyttää sitä uudelleen. Muutoin laitteen sisään saattaa joutua irtonaista väriainetta,

joka voi heikentää tulostuslaatua. Palauta käytetty väriaineen keräysyksikkö kierrätettäväksi HP:n Planet

Partners -ohjelman kautta.

HUOMAUTUS:

Jos tulostat asiakirjoja, joiden peitto on suuri, väriaineen keräysyksikkö voi täyttyä

nopeasti. Jos tulostat tällaisia asiakirjoja, HP suosittelee varayksikön hankkimista.

1.

Avaa etuluukku. Varmista, että luukku on

kokonaan auki.

FIWW

Vaihtamisohjeet

105

background image

2.

Tartu väriaineen keräysyksikön yläosassa

olevaan siniseen tarraan ja poista yksikkö

laitteesta.

3.

Aseta liitetty sininen korkki yksikön yläosassa

olevaan siniseen aukkoon.

4.

Poista uusi väriaineen keräysyksikkö

pakkauksesta.

106

Luku 7 Tulostuskasetit, väriaineen keräysyksikkö ja muut tarvikkeet

FIWW

background image

5.

Aseta uuden yksikön alaosa laitteeseen ja paina

yksikön yläosasta, kunnes yksikkö naksahtaa

paikalleen.

6.

Sulje etuluukku.

HUOMAUTUS:

Jos väriaineen

keräysyksikkö on asennettu väärin, etuluukku ei

mene kokonaan kiinni.

Käytetyn väriaineen keräysyksikön kierrätysohjeet toimitetaan uuden väriaineen keräysyksikön mukana.

FIWW

Vaihtamisohjeet

107