HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Tulostuskasettien tarkistaminen

background image

Tulostuskasettien tarkistaminen

Tarkista tulostuskasetti ja vaihda se tarvittaessa uuteen, jos tulosteissa esiintyy jokin seuraavista

ongelmista:

Tulostusjälki on liian vaalea tai näyttää paikoitellen haalistuneelta.

Tulostetuilla sivuilla on pieniä alueita, joille ei ole tulostunut mitään.

Tulostetuilla sivuilla on raitoja tai kaistaleita.

Jos huomaat, että tulostuskasetti tarvitsee vaihtaa, tulosta tarvikkeiden tilasivu ja etsi sivulta oikean aidon

HP-tulostuskasetin tuotenumero.

Tulostuskasetin tyyppi

Ratkaisu ongelmaan

Uudelleen täytetty tai uusittu
tulostuskasetti

Hewlett-Packard Company ei voi suositella uusia eikä uusittuja tarvikkeita, jotka ovat
muiden kuin HP:n valmistamia. Koska tällaiset tulostuskasetit eivät ole HP:n tuotteita,
HP ei voi vaikuttaa niiden valmistukseen tai valvoa niiden laatua. Jos käytät
uudelleentäytettyä tai uusittua tulostuskasettia, etkä ole tyytyväinen tulostuslaatuun,
vaihda kasetti aitoon HP-kasettiin.

Aito HP-tulostuskasetti

1.

Laitteen ohjauspaneelissa tai tarvikkeiden tilasivulla näkyy ilmoitus hyvin
vähissä
, kun kasetin arvioitu käyttöikä on kulunut. Vaihda tulostuskasetti, jos
tulostuslaatu ei ole enää hyväksyttävää.

2.

Tarkista, että tulostuskasetti ei ole vahingoittunut. Noudata seuraavia ohjeita.
Vaihda värikasetti tarvittaessa.

3.

Jos tulostetuilla sivuilla on jälkiä, jotka toistuvat useita kertoja tietyin välein,
tulosta puhdistussivu. Jos ongelma ei ratkea, käytä tämän asiakirjan toistuvien
virheiden tietoja ongelman syyn selvittämiseen.