HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen

background image

Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen

Tilaa tarvikkeita ja paperia

www.hp.com/go/suresupply

Tilaa aitoja HP:n osia tai lisävarusteita

www.hp.com/buy/parts

Tilaaminen huollon tai tuotetuen kautta

Ota yhteys HP:n valtuuttamaan huoltoon tai tukipalveluun.

Tilaaminen HP:n ohjelmistolla

HP:n sulautetun Web-palvelimen käyttäminen sivulla 166

214

Liite A Tarvikkeet ja lisävarusteet

FIWW