HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Vaatimustenmukaisuusvakuutus

background image

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ISO/IEC 17050-1- ja EN 17050-1 -standardien mukaan

Valmistajan nimi:

Hewlett-Packard Company

Asiak.nro: BOISB-0802-03-rel.1.0

Valmistajan osoite:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ilmoittaa, että tuote

Tuotteen nimi:

HP LaserJet Enterprise 500 color M551n

HP LaserJet Enterprise 500 color M551dn

HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh

Säännöksien mukainen
mallinumero

2)

BOISB-0802-03

Sisältää:

CF084A -- 500 arkin syöttölokero

Laitteen lisävarusteet

KAIKKI

Tulostuskasetit:

CE400A, CE400X, CE401A, CE402A, CE403A

täyttävät seuraavat tuotevaatimukset:

TURVALLISUUS:

IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006+A11

IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Luokan 1 Laser/LED -tuote)

IEC 62311:2007 / EN62311:2008

GB4943-2001

SÄHKÖMAGNEETTINEN
SÄTEILY:

CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 - luokka B

1), 3)

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Title 47 CFR, osa 15 luokka B1

), 3)

/ ICES-003, julkaisu 4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

Energian käyttö:

Komission asetus (EY) N:o 1275/2008 (koskee vain luokan B tuotteita)

ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Typical Electricity Consumption (TEC) Test Procedure

Täydentäviä tietoja:

Tämä tuote täyttää EMC-direktiivin 2004/108/EY, pienjännitedirektiivin 2006/95/EY ja EuP-direktiivin 2005/32/EY vaatimukset, mistä sille
on myönnetty CE-merkintä

.

FIWW

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

239

background image

Tämä laite täyttää Yhdysvaltain FCC:n sääntöjen osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttämiselle on kaksi ehtoa: (1) laite ei saa aiheuttaa haitallisia
häiriöitä ja (2) laitteen on siedettävä vastaanottamansa häiriöt, mukaan lukien ne, jotka saattavat saada sen toimimaan tavanomaisesta
poikkeavasti.

1.

Tuote on testattu tyypillisessä kokoonpanossa Hewlett-Packardin henkilökohtaisten tietokoneiden kanssa.

2.

Tällä tuotteella on säännöstenmukainen mallinumero, jotta tuote voidaan tunnistaa säännösten vaatimalla tavalla. Tätä numeroa ei pidä
sekoittaa tuotenimiin tai -numeroihin.

Boise, Idaho USA

Syyskuu 2011

Yhteystiedot vain viranomaisia varten:

Eurooppa:

Hewlett-Packardin paikallinen myynti- ja huoltoedustaja tai Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-
TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

www.hp.eu/certificates

USA Contact:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015 (puhelin: 208-396-6000)

240

Liite D Säädöksiä koskevat tiedot

FIWW