HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Lisätietoja

background image

Lisätietoja

Lisätietoja näistä ympäristöä koskevista aiheista:

Tämän ja muiden HP:n tuotteiden ympäristöystävällisyystiedote

HP:n ympäristösitoumus

selvitys HP:n ympäristönhoitojärjestelmästä

HP:n käyttöiän ylittäneiden tuotteiden palautus- ja kierrätysohjelma

Material Safety Data Sheets (Käyttöturvallisuustiedotteet)

Käy sivustossa

www.hp.com/go/environment

tai

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

.

238

Liite D Säädöksiä koskevat tiedot

FIWW