HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin alueella

background image

Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen kotitalouksissa
Euroopan unionin alueella

Tämä tuotteessa tai tuotteen pakkauksessa oleva merkki osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana. Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet on toimitettava kunnan
osoittamaan keräyspisteeseen. Käytöstä poistettujen laitteiden lajittelu ja kierrätys säästää luontoa ja
edistää sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointia. Kysy lisätietoja käytöstä poistettujen laitteiden
vastaanottopisteistä kunnan jätehuollosta tai laitteen ostopaikasta.