HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - FCC:n säännökset

background image

FCC:n säännökset

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen 15. osan mukaisia B-luokan

digitaalilaitteen raja-arvoja. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kohtuullinen suoja haitallista häiriötä

vastaan asennettaessa laite asuinympäristöön. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista

energiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi häiritä radioliikennettä. Mikään

ei kuitenkaan takaa, ettei tietyissä asennuksissa voisi aiheutua häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä

radio- tai televisiolähetysten vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä ja katkaisemalla laitteen virta,

käyttäjän kannattaa yrittää häiriöiden korjaamista seuraavassa esitetyillä tavoilla:

Muuta vastaanottoantennin suuntaa tai paikkaa.

Suurenna laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.

Kytke laite eri virtapiiriin kuin vastaanotin.

Kysy neuvoja myyjältä tai kokeneelta radio- tai televisioteknikolta.

HUOMAUTUS:

Ilman HP:n lupaa laitteeseen tehtyjen muutosten perusteella voidaan käyttäjältä evätä

oikeus laitteen käyttöön.

FCC:n sääntöjen 15. osan mukaisten B-luokan digitaalilaitteen raja-arvojen noudattaminen edellyttää

suojatun liitäntäkaapelin käyttöä.

234

Liite D Säädöksiä koskevat tiedot

FIWW