HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Erikoispaperiohjeet

background image

Erikoispaperiohjeet

Laite tukee tulostamista erikoismateriaaleille. Noudata seuraavia ohjeita, jotta saat hyvän tuloksen. Kun

käytät erikoispaperia tai -tulostusmateriaalia, saat parhaan tuloksen määrittämällä tyypin ja koon

tulostinohjaimessa.

VAROITUS:

HP LaserJet -laitteiden kiinnitysyksiköt sitovat kuivat väriainehiukkaset tarkasti paperille.

HP:n laserpaperi on suunniteltu kestämään tämä kova kuumuus. Mustesuihkupaperi voi vahingoittaa

laitetta.

Tulostusmateriaali

Tee näin

Älä tee

Kirjekuoret

Säilytä kirjekuoret vaakasuunnassa.

Käytä kirjekuoria, joiden sauma
ulottuu kirjekuoren kulmaan asti.

Kirjekuorien liimapintojen tulee
sopia lasertulostimille.

Älä käytä kirjekuoria, joissa on
ryppyjä, koloja tai muita vikoja.

Älä käytä kirjekuoria, joissa on
solkia, neppareita, läpinäkyviä
ikkunoita tai päällysteitä.

Älä käytä itseliimautuvia tai muita
synteettisiä materiaaleja.

Tarrat

Käytä vain sellaisia tarra-arkkeja,
joissa taustapaperi ei näy tarrojen
välistä.

Käytä tasaisia tarroja.

Käytä täysiä tarra-arkkeja.

Älä käytä rypistyneitä tarroja tai
sellaisia tarroja, joissa on kuplia tai
muita vaurioita.

Älä tulosta vajaalle tarra-arkille.

Kalvot

Käytä ainoastaan
värilasertulostimiin tarkoitettuja
kalvoja.

Aseta kalvot tasaiselle alustalle
tulostuksen jälkeen.

Älä käytä kalvomateriaaleja, joita ei
ole tarkoitettu lasertulostimille.

72

Luku 6 Paperi ja materiaali

FIWW

background image

Tulostusmateriaali

Tee näin

Älä tee

Kirjelomakkeet tai esipainetut lomakkeet

Käytä sellaisia kirjelomakkeita tai
esipainettuja lomakkeita, jotka on
tarkoitettu käyttäväksi
lasertulostimissa.

Älä käytä kohokuvioituja tai
metallisia kirjelomakkeita.

Paksu paperi

Käytä sellaista paksua paperia, joka
soveltuu käytettäväksi
lasertulostimissa ja jonka
painomääritykset vastaavat tämän
tuotteen määrityksiä.

Älä käytä määrityksiä ylittävää
paperia, ellei se ole tälle tuotteelle
hyväksyttyä HP:n paperia.

Kiiltävä tai päällystetty paperi

Käytä kiiltävää tai päällystettyä
paperia, joka on tarkoitettu
käytettäväksi lasertulostimissa.

Älä käytä kiiltävää tai päällystettyä
paperia, joka on tarkoitettu
käytettäväksi mustesuihkutuotteissa.

FIWW

Paperinkäyttö

73