HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Paperinkäyttö

background image

Paperinkäyttö

Laite tukee erilaisia papereita ja muita tulostusmateriaaleja tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Paperit tai tulostusmateriaalit, jotka eivät ole näiden ohjeiden mukaisia, voivat heikentää tulostuslaatua,

lisätä tukoksia ja kuluttaa laitetta tavallista enemmän.

Saat parhaat tulokset käyttämällä ainoastaan lasertulostimiin tai monitoimilaitteisiin tarkoitettuja HP-

merkkisiä papereita ja tulostusmateriaaleja. Älä käytä mustesuihkutulostimiin tarkoitettuja papereita tai

tulostusmateriaaleja. Hewlett-Packard Company ei suosittele muunmerkkisten materiaalien käyttämistä,

koska HP ei voi taata niiden laatua.

On kuitenkin mahdollista, että käytettävä tulostusmateriaali on täysin ohjeiden mukaista mutta tulostusjälki

ei ole silti tyydyttävää. Tämä saattaa johtua paperin väärästä käsittelystä, sopimattomasta lämpötilasta

ja ilmankosteudesta tai muista muuttujista, joihin Hewlett-Packard ei voi vaikuttaa.

VAROITUS:

Muun kuin Hewlett-Packardin määritykset täyttävän paperin käyttö saattaa aiheuttaa

tulostimessa ongelmia, jotka vaativat korjauksia. Hewlett-Packardin takuut tai huoltosopimukset eivät kata

tällaisia korjauksia.