HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Mukautetun paperikoon lisääminen lokeroon 3

background image

Mukautetun paperikoon lisääminen lokeroon 3

1.

Avaa lokero.

86

Luku 6 Paperi ja materiaali

FIWW

background image

2.

Säädä paperin leveys- ja pituusohjain

puristamalla säätösalpoja ja siirtämällä

ohjaimet käytetyn paperin mukaiseen kohtaan.

3.

Aseta paperi lokeroon tulostuspuoli ylöspäin.

Tarkista, että ohjaimet koskettavat pinoa

kevyesti, mutta eivät taivuta paperia.

FIWW

Paperin lisääminen lokeroihin

87

background image

4.

Työnnä lokero takaisin laitteeseen.

Ohjauspaneelissa näkyvät paperityyppi ja -

koko.

5.

Ohjauspaneeli kehottaa määrittämään

paperikoon ja -tyypin. Valitse Mukautettu-

asetus ja määritä mukautetun paperikoon X- ja

Y-mitat.

HUOMAUTUS:

Määritä X- ja Y-mitat lokeron merkinnän tai seuraavan kuvan mukaan.

Y

X