HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Lokeron 2 täyttäminen

background image

Lokeron 2 täyttäminen

Tähän lokeroon mahtuu 500 arkkia paperia, jonka paino on 75 g/m

2

. Jos paperi on paksumpaa,

lokeroon mahtuu tätä vähemmän paperia. Älä ylitäytä lokeroa.

Lokeron 2 paperipinon korkeus on 30 mm (kiiltävä paperi) ja 40 mm (lyhyt paperi: A5, A6, 4x6 ja

vaakasuunta).

VAROITUS:

Älä käytä lokerossa 2 kirjekuoria, tarroja, postikortteja tai paperikokoja, joita ei tueta.

Käytä näitä paperityyppejä ainoastaan lokerossa 1.

1.

Avaa lokero.

HUOMAUTUS:

Älä avaa lokeroa, kun se on

käytössä.

2.

Säädä paperin leveys- ja pituusohjain

puristamalla säätösalpaa ja siirtämällä ohjaimet

käytetyn paperin mukaiseen kohtaan.

3.

Aseta paperi lokeroon tulostuspuoli ylöspäin.

Tarkista, että ohjaimet koskettavat pinoa

kevyesti, mutta eivät taivuta paperia.

HUOMAUTUS:

Älä ylitäytä lokeroa, jotta

laitteeseen ei tulisi tukoksia. Varmista, että pinon

yläreuna jää täyttörajan alapuolelle.

HUOMAUTUS:

Jos lokeroa ei ole säädetty

oikein, näyttöön voi tulla virheilmoitus

tulostamisen aikana tai paperi voi juuttua.

FIWW

Paperin lisääminen lokeroihin

83

background image

4.

Työnnä lokero takaisin laitteeseen.

5.

Ohjauspaneelissa näkyvät lokeron paperityyppi

ja -koko. Jos määritykset eivät ole oikein, vaihda

koko tai tyyppi ohjauspaneelin ohjeiden avulla.