HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Lokerojen kapasiteetti

background image

Lokerojen kapasiteetti

Älä ylitäytä lokeroita, jotta laitteeseen ei tulisi tukoksia. Varmista, että pinon yläreuna jää täyttörajan

alapuolelle. Jos käytät lyhyttä/kapeaa ja paksua/kiiltävää paperia, lisää paperia alle puolet lokeron

kapasiteetista.

Syöttö- tai tulostelokero

Paperin tyyppi

Teknisiä tietoja

Määrä

Lokero 1

tulostusmateriaali

Skaala:

60 g/m

2

- 220 g/m

2

Pinon enimmäiskorkeus: 10 mm

Vastaa 100 arkkia paperia, jonka paino
on 75 g/m

2

.

Kirjekuoret

Pienempi kuin 60 g/m

2

- 90 g/m

2

Enintään 10 kirjekuorta

Tarrat

Enintään: 0,102 mm paksu

Pinon enimmäiskorkeus: 10 mm

Kalvot

Vähintään: 0,102 mm paksu

Pinon enimmäiskorkeus: 10 mm

Enintään 50 arkkia

Kiiltävä paperi

Alue:

105 g/m

2

- 220 g/m

2

Pinon enimmäiskorkeus: 10 mm

Enintään 50 arkkia

Lokero 2

tulostusmateriaali

Alue:

60 g/m

2

- 220 g/m

2

Vastaa 500 arkkia paperia, jonka paino
on 75 g/m

2

.

Pinon enimmäiskorkeus: 56 mm

Jos käytät A5-, A6- tai 4x6-kokoista
paperia tai tulostat vaakasuuntaisesti,
pinon enimmäiskorkeus on 40 mm.

Tarrat

Enintään: 0,102 mm paksu

Pinon enimmäiskorkeus: 56 mm

Kalvot

Vähintään: 0,102 mm paksu

Pinon enimmäiskorkeus: 56 mm

Kiiltävä paperi

Alue:

105 g/m

2

-220 g/m

2

Pinon enimmäiskorkeus: 30 mm

Lokero 3

tulostusmateriaali

Alue:

60 g/m

2

- 220 g/m

2

Vastaa 500 arkkia paperia, jonka paino
on 75 g/m

2

.

Pinon enimmäiskorkeus: 56 mm

Tarrat

Enintään: 0,102 mm paksu

Pinon enimmäiskorkeus: 56 mm

Kalvot

Vähintään: 0,102 mm paksu

Pinon enimmäiskorkeus: 56 mm

Kiiltävä paperi

Alue:

105 g/m

2

-220 g/m

2

Pinon enimmäiskorkeus: 56 mm

Tulostelokero

tulostusmateriaali

Enintään 300 arkkia paperia, jonka
paino on 75 g/m

2

80

Luku 6 Paperi ja materiaali

FIWW