HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Yleisten ongelmien ratkaiseminen -tarkistusluettelo

background image

Yleisten ongelmien ratkaiseminen -tarkistusluettelo

Noudata seuraavia ohjeita, kun yrität ratkaista laitteeseen liittyvää ongelmaa.

1.

Tarkista, että laitteen Valmis-valo palaa. Jos mikään valo ei pala, toimi seuraavasti:

a. Tarkista virtajohdon liitännät.

b. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

c.

Tarkista, että käytät laitteelle sopivaa jännitettä. (Tarkista laitteen jännite sen takaosassa

olevasta tarrasta.) Jos käytät jatkojohtoa, jonka jännite on määritettyjen rajojen ulkopuolella,

kytke laite suoraan seinäpistorasiaan. Jos se on jo kytketty seinäpistorasiaan, kokeile toista

pistorasiaa.

d. Jos tulostin ei edelleenkään saa virtaa, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun.

2.

Tarkista kaapelit.

a. Tarkista laitteen ja tietokoneen tai verkkopistorasian väliset kaapeliliitännät. Varmista, että

kaapeli on napakasti kiinni.

b. Varmista, että itse kaapeli ei ole viallinen. Kokeile toista kaapelia, jos mahdollista.

c.

Tarkista verkkoliitäntä.

3.

Ohjauspaneelissa tulisi näkyä ilmoitus toimintavalmiudesta. Jos näytössä näkyy virheilmoitus, selvitä

virhe.

4.

Tarkista, että käytettävä paperi vastaa laatuvaatimuksia.

5.

Tulosta asetussivu. Jos laite on yhdistetty verkkoon, myös HP Jetdirect -sivu tulostuu.

a. Paina tulostimen ohjauspaneelissa Alkuun -painiketta.

b. Avaa seuraavat valikot:

Hallinta

Raportit

Vahvistus-/tilasivut

Asetussivu

c.

Valitse

OK

-painikkeella Asetussivu ja tulosta painamalla ylänuolipainiketta .

Jos sivut eivät tulostu, varmista, että ainakin yhdessä lokerossa on paperia.

Jos laitteessa ilmenee sivutukos, poista tukos ohjauspaneelin ohjeiden mukaan.

6.

Jos määrityssivu tulostuu, tarkista seuraavat kohdat.

a. Jos sivu ei tulostu oikein, ongelma liittyy laitteistoon. Ota yhteys HP:n asiakaspalveluun.

b. Jos sivut tulostuvat oikein, ongelma ei liity laitteistoon. Ongelma liittyy käytettävään

tietokoneeseen, tulostinohjaimeen tai sovellusohjelmaan.

FIWW

Yleisten ongelmien ratkaiseminen -tarkistusluettelo

181

background image

7.

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Windows: Valitse Käynnistä ja valitse Asetukset. Valitse sitten Tulostimet tai Tulostimet ja

faksit. Kaksoisnapsauta laitteen nimeä.

TAI

Mac OS X: Avaa Kirjoittimen asetustyökalu tai Tulosta ja faksaa-luettelo ja kaksoisosoita

laitteen riviä.

8.

Varmista, että laitteen tulostinohjain on asennettu. Tarkista ohjelmasta, että käytät laitteen

tulostinohjainta. Tulostinohjain on laitteen mukana toimitetulla CD-levyllä. Voit myös ladata

tulostinohjaimen seuraavasta sivustosta:

www.hp.com/support/lj500colorM551

.

9.

Tulosta lyhyt asiakirja toisesta sovellusohjelmasta, josta tulostaminen on aiemmin onnistunut. Jos

tulostaminen onnistuu, ongelma liittyy käytettävään sovellusohjelmaan. Jos ratkaisu ei toimi (asiakirja

ei tulostu), toimi seuraavasti:

a. Yritä tulostaa työ toisesta tietokoneesta, johon tulostinohjelmisto on asennettu.

b. Jos laite on liitetty verkon kautta, liitä se suoraan tietokoneeseen USB-kaapelilla. Määritä laite

käyttämään oikeaa porttia tai asenna ohjelmisto uudelleen ja valitse uusi käytettävä

yhteystyyppi.