HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Tukosten poistaminen oikeasta luukusta

background image

Tukosten poistaminen oikeasta luukusta

VAROITUS:

Kiinnitysyksikkö saattaa olla kuuma, kun laite on käytössä. Anna kiinnitysyksikön jäähtyä,

ennen kuin poistat tukokset.

1.

Avaa oikeanpuoleinen luukku.

190

Luku 11 Ongelmanratkaisu

FIWW

background image

2.

Jos paperi on juuttunut tulostelokeron suulle,

poista paperi vetämällä sitä varovasti alaspäin.

3.

Jos paperi on juuttunut oikeanpuoleisen luukun

sisäpuolelle, irrota paperi vetämällä sitä

varovasti.

4.

Nosta oikeanpuoleisen luukun sisäpuolella

olevaa paperinsyöttökantta. Jos paperi on

juuttunut sen alle, irrota paperi vetämällä sitä

varovasti suoraan ulospäin.

1

2

5.

Sulje paperinsyöttökansi.

FIWW

Tukosten poistaminen

191

background image

6.

Vedä paperi varovasti ulos nostoalueelta.

7.

Katso, onko lokeron 2 tela-alueella paperia.

Työnnä kiinnitysyksikön sivuilla olevat vihreät

vivut ylös ja avaa tukosluukku. Poista

mahdolliset juuttuneet paperit ja sulje luukku.

8.

Jos paperi näkyy kiinnitysyksikön alaosassa,

irrota paperi vetämällä varovasti alaspäin.

VAROITUS:

Älä kosketa siirtotelan teloja.

Tahrat voivat heikentää tulostuslaatua.

9.

Paperi saattaa juuttua kiinnitysyksikön sisälle,

mistä se ei näy ulospäin. Irrota kiinnitysyksikkö

vetämällä sen kahvoista hiukan ylöspäin ja

sitten suoraan ulospäin.

VAROITUS:

Kiinnitysyksikkö saattaa olla

kuuma, kun laite on käytössä. Anna

kiinnitysyksikön jäähtyä, ennen kuin poistat

tukokset.

192

Luku 11 Ongelmanratkaisu

FIWW

background image

10.

Avaa tukosluukku (1). Jos paperi on juuttunut

kiinnitysyksikön sisälle, irrota paperi vetämällä

sitä varovasti suoraan ylöspäin (2). Jos paperi

repeytyy, poista kaikki paperin palaset.

VAROITUS:

Vaikka kiinnitysyksikön runko

on jäähtynyt, sen sisällä olevat telat saattavat

silti olla kuumia. Älä kosketa kiinnitysyksikön

teloja, ennen kuin ne ovat jäähtyneet.

1

2

11.

Sulje tukosluukku ja työnnä kiinnitysyksikkö

kokonaan laitteeseen.

12.

Sulje oikeanpuoleinen luukku.

FIWW

Tukosten poistaminen

193