HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Tukoksen sijainti

background image

Tukoksen sijainti

Voit paikantaa tukoksia tämän kuvan avulla. Lisäksi voit paikantaa tukoksia ja poistaa niitä

ohjauspaneeliin tulevien ohjeiden avulla.

HUOMAUTUS:

Laitteen sisäiset alueet, jotka on ehkä avattava tukosten poistamiseksi, on merkitty

vihreällä.

1

2

3

4

5

6

1

Tulostelokeron alue

2

Kääntöalue

3

Lokeron 1 alue

4

Valinnainen 500 paperiarkin ja paksujen materiaalien lokero (lokero 3)

5

Lokeron 2 nostoalue

6

Kiinnitysosan alue

FIWW

Tukosten poistaminen

187