HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Paperin automaattinen syöttö ei toimi

background image

Paperin automaattinen syöttö ei toimi

Paperin automaattinen syöttö ei toimi

Syy

Ratkaisu

Ohjelmasta on valittu käsinsyöttö.

Lisää paperia lokeroon 1. Jos paperia on lisätty, paina

OK

-

painiketta.

Lokeroon asetettu paperi on vääränkokoista.

Aseta lokeroon oikeankokoista paperia.

Syöttölokero on tyhjä.

Lisää paperia syöttölokeroon.

Kaikkia arkkeja ei ole poistettu tulostimesta edellisen tukoksen
jälkeen.

Avaa laite ja poista kaikki paperit paperiradalta.

Syöttölokerolle ei ole määritetty oikeankokoista paperia.

Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, mikä
paperikoko lokerolle on määritetty.

Lokerossa olevat ohjaimet eivät ole paperia vasten.

Varmista, että paperinohjaimet koskettavat paperia.

Käsinsyöttökehotteen asetukseksi on valittu Aina. Laite pyytää
aina syöttämään arkin käsin, vaikka lokerossa olisi materiaalia.

Lisää paperia lokeroon 1. Jos paperia on lisätty, paina

OK

-

painiketta.

Voit myös vaihtaa käsinsyöttökehotteen asetukseksi Ellei
lisätty
, jotta laite pyytää käsinsyöttöä vain silloin, kun lokero
on tyhjä.

Käytä haluttua lokeroa -asetukseksi Lokeroiden
hallinta
-valikossa on valittu Ainoastaan, mutta pyydetty
lokero on tyhjä. Laite ei käytä toista lokeroa.

Aseta kyseiseen lokeroon materiaalia.

Vaihda asetuksen arvon Ainoastaan tilalle Ensimmäinen
Lokeroiden hallinta
-valikosta. Laite voi käyttää muissa
lokeroissa olevaa materiaalia, jos valittu lokero on tyhjä.

FIWW

Paperin automaattinen syöttö ei toimi

197