HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Ohjauspaneelin ilmoitustyypit

background image

Ohjauspaneelin ilmoitustyypit

Ohjauspaneeliin voi tulla neljänlaisia ilmoituksia, jotka osoittavat laitteen tilan tai virhetilanteen.

Ilmoituksen tyyppi

Kuvaus

Tilailmoitukset

Tilailmoitukset kuvaavat laitteen senhetkistä tilaa. Ne sisältävät tietoja laitteen normaalista toiminnasta,
eikä niiden poistaminen vaadi mitään toimenpiteitä. Tilailmoitukset vaihtuvat, kun laitteen tila muuttuu.
Kun laite on käyttövalmis ja vapaa eikä odottavia varoituksia ei ole, tilailmoitus on Valmis.

Varoitukset

Varoitukset kertovat tietoihin ja tulostamiseen liittyvistä virheistä. Nämä ilmoitukset vuorottelevat
tavallisesti Valmis- tai tilailmoituksen kanssa ja pysyvät näytössä, kunnes käyttäjä painaa

OK

-

painiketta. Jotkin varoitukset voidaan poistaa. Jos Poistett. varoit. -valikossa olevan
Näyttöasetukset-valikon asetukseksi on määritetty Työ, seuraava tulostustyö tyhjentää nämä
ilmoitukset.

Virheilmoitukset

Virheilmoitukset ilmoittavat tarpeellisesta toimenpiteestä. Käyttäjän on esimerkiksi lisättävä paperia tai
selvitettävä paperitukos.

Jotkin virheilmoitukset sallivat toiminnan jatkumisen automaattisesti. Jos Näyttöasetukset-valikossa
olevan Jatkettavat tapahtumat -valikon asetukseksi on määritetty Automaattinen jatko (10
s)
, laite jatkaa toimintaa normaalisti sen jälkeen, kun toiminnan automaattisen jatkumisen salliva
virheilmoitus on ollut näytössä 10 sekuntia.

HUOMAUTUS:

Jos painat mitä tahansa painiketta 10 sekunnin aikana, kun toiminnan automaattisen

jatkumisen virheilmoitus on näkyvissä, painikkeen toiminto ohittaa toiminnan automaattinen
jatkumisominaisuuden. Esimerkiksi Pysäytä -painikkeen painaminen keskeyttää tulostustyön, minkä
jälkeen se voidaan peruuttaa.

Kriittiset virheilmoitukset Kriittiset virheilmoitukset ilmoittavat laiteviasta. Voit poistaa jotkin näistä ilmoituksista katkaisemalla ja

kytkemällä laitteen virran. Automaattinen jatko (10 s) -asetus ei vaikuta näihin ilmoituksiin. Jos
kriittinen virhe ei häviä, laite on toimitettava huoltoon.