HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Ohjauspaneelin ilmoitukset

background image

Ohjauspaneelin ilmoitukset

Laitteessa on luotettava ohjauspaneelin viestitoiminto. Kun ohjauspaneeliin tulee viesti, ratkaise ongelma

näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti. Jos laite näyttää ”Virhe”- tai ”Varoitus”-viestin eikä näytössä ole

toimintaohjeita, katkaise laitteesta virta ja kytke se takaisin. Jos laitteen käytössä ilmenee jatkuvasti

ongelmia, ota yhteyttä HP:n tuotetukeen.

Saat lisätietoja eri aiheista painamalla ohjauspaneelin Ohje-painiketta .

184

Luku 11 Ongelmanratkaisu

FIWW

background image

Laite ottaa paperit sisäänsä virheellisesti tai
tukkeutuu

Laite ei poimi paperia

Laite poimii useita paperiarkkeja

Paperitukosten estäminen

Laite ei poimi paperia

Jos laite ei poimi paperia lokerosta, kokeile seuraavia ratkaisutapoja.

1.

Avaa laite ja poista juuttuneet arkit.

2.

Aseta lokeroon oikeankokoista paperia tulostustyötä varten.

3.

Varmista, että lokeron paperinohjaimet on säädetty oikein käytettävän paperikoon mukaan. Säädä

ohjaimet oikeaan lokeron pykälään.

4.

Tarkista, onko laitteen ohjauspaneelissa hyväksyntää odottava kehote, jossa paperi pyydetään

syöttämään manuaalisesti. Lisää paperia ja jatka tulostusta.

Laite poimii useita paperiarkkeja

Jos laite poimii useita paperiarkkeja lokerosta, kokeile seuraavia ratkaisutapoja.

1.

Poista paperinippu lokerosta, taivuttele sitä, käännä sitä 180 astetta ja käännä se ylösalaisin. Älä

ilmasta paperinippua. Aseta paperinippu takaisin lokeroon.

2.

Käytä ainoastaan paperia, joka täyttää HP:n paperivaatimukset laitteelle.

3.

Käytä paperia, joka ei ole rypistynyttä, taittunutta tai vahingoittunutta. Käytä tarvittaessa paperia

toisesta pakkauksesta.

4.

Varmista, että lokero ei ole liian täynnä. Jos näin on, poista koko paperinippu lokerosta, suorista

nippu ja aseta osa nipusta uudelleen lokeroon.

5.

Varmista, että lokeron paperinohjaimet on säädetty oikein käytettävän paperikoon mukaan. Säädä

ohjaimet siten, että ne koskettavat paperipinoa kevyesti mutta eivät taivuta paperia.

Paperitukosten estäminen

Voit vähentää paperitukosten määrää kokeilemalla seuraavia ratkaisuja.

1.

Käytä ainoastaan paperia, joka täyttää HP:n paperivaatimukset laitteelle.

2.

Käytä paperia, joka ei ole rypistynyttä, taittunutta tai vahingoittunutta. Käytä tarvittaessa paperia

toisesta pakkauksesta.

3.

Käytä paperia, jolle ei ole aiemmin tulostettu tai kopioitu.

FIWW