HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Tuote tulostaa hitaasti

background image

Tuote tulostaa hitaasti

Jos laite tulostaa hitaasti, kokeile seuraavia ratkaisutapoja.

1.

Varmista, että tietokone vastaa laitteen teknisten ominaisuuksien vähimmäisvaatimuksia. Saat

luettelon teknisistä tiedoista seuraavasta osoitteesta:

www.hp.com/support/lj500colorM551

.

2.

Kun määrität laitteen tulostamaan tietyille paperityypeille, kuten painavalle paperille, laite tulostaa

hitaammin kuin tavallisesti, jotta se voi kiinnittää väriaineen paperiin oikein. Jos paperityypin asetus

ei vastaa käytettävän paperin tyyppiä, muuta asetus oikeanlaiseksi.

204

Luku 11 Ongelmanratkaisu

FIWW