HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Vianmääritys-valikko

background image

Vianmääritys-valikko

Alla olevaan taulukkoon tähdellä (*) merkityt kohdat ovat oletusasetuksia.

Taulukko 2-16

Vianmääritys-valikko

Ensimmäinen taso

Toinen taso

Kolmas taso

Neljäs taso

Arvot

Lopeta vianmääritys

HUOMAUTUS:

Tämä

kohde näkyy vain, kun
poistut Vianmääritys-
valikosta.

HUOMAUTUS:

Laite

sammuu ja käynnistyy
uudelleen, kun tämä
valikkokohta valitaan.

Tulosta
tapahtumaloki

Näytä tapahtumaloki

Tulosta
paperiratasivu

Tulostuslaatusivut

Tulosta
tulostuslaadun
vianmäärityssivut

Tulosta
diagnostiikkasivu

Väriraitatesti

Tulosta testisivu

Kopiot

Arvoväli:

1–30

Oletusarvo = 1

Diagnostiikkatestit

Poista kasetin
tarkistus käytöstä

Paperiradan anturit

Aloita testi

Paperiratatesti

Tulosta testisivu

Tulosta

Lähdelokero

Valitse

lokero

käytettävissä olevien
lokeroiden luettelosta.

Testaa
kaksipuolisuusrata

Ei käytössä*

Käytössä

Kopioiden määrä

Arvoväli:

1–500

Oletusarvo = 1

Anturin testaus käsin Valitse

anturi

laitteen

anturiluettelosta.

FIWW

Vianmääritys-valikko

33

background image

Taulukko 2-16

Vianmääritys-valikko (jatkoa)

Ensimmäinen taso

Toinen taso

Kolmas taso

Neljäs taso

Arvot

Manuaalinen lokeron
anturin testi

Valitse

anturi

laitteen

anturiluettelosta.

Osien testaus

Valitse

komponentti

käytettävissä olevien
komponenttien luettelosta.

Toista

Ei käytössä*

Käytössä

Tulosta/lopeta
testaus

Hae
diagnostiikkatiedot

Vie USB-muistiin

Diagnostiikkatiedost
ot

Laitteen datatiedosto

Vianmääritystietojen
tiedosto
*

Sisällytä vikatiedot

Ei käytössä

Käytössä*

Tyhjennä
vianmääritystiedot

Ei käytössä

Käytössä*

Luo
virheenkorjaustiedot

34

Luku 2 Ohjauspaneelin valikot

FIWW