HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Ohjauspaneelin sisältö

background image

Ohjauspaneelin sisältö

Ohjauspaneelissa on tekstinäyttö, työnohjauspainikkeet ja kolme tilamerkkivaloa.

1

2

3

4

5

7

6

8

9

11

10

1

Ohjauspaneelin näyttö

Näyttää tilatietoja, valikot, ohjetietoja ja virheilmoituksia.

2

Ylänuolipainike

Valikkojen ja tekstin selaaminen sekä näytön lukujen kasvattaminen.

3

OK

-painike

Kohteiden valitseminen, tulostuksen jatkaminen jatkuvien virheiden jälkeen ja
muun kuin HP:n tulostuskasetin ohittaminen.

4

Valmis -valo

Ilmaisee, että laite on valmiina aloittamaan minkä tahansa työn käsittelyn.

5

Tiedot-merkkivalo

Ilmaisee, että laite vastaanottaa tietoja.

6

Huomio-valo

Ilmaisee, että laitteen tila edellyttää käyttäjän toimenpiteitä. Esimerkkejä tästä
ovat tyhjä paperilokero tai näytössä oleva virheilmoitus.

7

Alanuoli -painike

Valikkojen ja tekstin selaaminen sekä näytön lukujen pienentäminen.

8

Alkuun

-painike

Palaa ylätason valikkoon.

9

Paluunuoli -painike

Navigointi taaksepäin sisäkkäisissä valikoissa.

10

Pysäytä -painike

Voit pysäyttää nykyisen työn, jatkaa tai peruuttaa tulostustyön, poistaa
paperin laitteesta ja poistaa keskeytettyyn työhön liittyvät virheet Jos
tulostustyö ei ole kesken, voit keskeyttää laitteen toiminnan painamalla
Pysäytä -painiketta.

11

Ohje -painike

Saat näyttöön yksityiskohtaisia tietoja laitteen ilmoituksista tai valikoista.