HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Yleisasetukset -valikko

background image

Yleisasetukset -valikko

Alla olevaan taulukkoon tähdellä (*) merkityt kohdat ovat oletusasetuksia.

Taulukko 2-7

Yleisasetukset -valikko

Ensimmäinen taso

Toinen taso

Kolmas taso

Neljäs taso

Arvot

Päivämäärä/
kellonaika-asetukset

Päivämäärän/
kellonajan muoto

Päivämäärän muoto

PP/KKK/VVVV

KKK/PP/VVVV*

VVVV/KKK/PP

Kellonajan muoto

12 tuntia (ap/ip)*

24 tuntia

Pvm/aika

Päivämäärä

Kuukausi

Päivä

Vuosi

Aseta arvot luettelosta.

FIWW

Hallinta-valikko

19

background image

Taulukko 2-7

Yleisasetukset -valikko (jatkoa)

Ensimmäinen taso

Toinen taso

Kolmas taso

Neljäs taso

Arvot

Kellonaika

Tunti

Minuutti

AP/IP

Aseta arvot luettelosta.

Aikavyöhyke

Kuukausi

Päivä

Vuosi

Aseta arvot luettelosta.

Kesäaika

Käytössä

Ei käytössä*

Virrankäyttöasetuks
et

Lepotilan
ajastinasetukset

Lepotilan / autom.
katkaisun ajastin

Ota käyttöön*

Poista käytöstä

Lepotilan / autom.
katkaisun väli

Oletusarvo on 45
minuuttia.

Anna arvoksi 1–120
minuuttia.

Herätys-/
automaattikäynnistys
tapahtumat

Kaikki tapahtumat*

Verkkoportti

Vain virtapainike

Optimaalinen
nopeus/Virrankäyttö

Ensimmäinen sivu
nopeammin
*

Säästä energiaa

Säästä lisää energiaa

Säästä eniten
energiaa

Tulostuslaatu

Säädä väriä

Korostukset

Syaanin määrä

Magentan määrä

Keltaisen määrä

Mustan määrä

-5...+5

Oletusarvo = 0

Keskisävyt

Syaanin määrä

Magentan määrä

Keltaisen määrä

Mustan määrä

-5...+5

Oletusarvo = 0

20

Luku 2 Ohjauspaneelin valikot

FIWW

background image

Taulukko 2-7

Yleisasetukset -valikko (jatkoa)

Ensimmäinen taso

Toinen taso

Kolmas taso

Neljäs taso

Arvot

Varjot

Syaanin määrä

Magentan määrä

Keltaisen määrä

Mustan määrä

-5...+5

Oletusarvo = 0

Palauta väriarvot

Kuvan kohdistus

Säädä lokeroa <X>

Tulosta testisivu

X1-siirto

Y1-siirto

X2-siirto

Y2-siirto

-5,00 mm...+5,00 mm

Oletusarvo = 0

Automaattinen
tunnistustoiminta

Lokeron 1 tunnistus

Kiinnitysyksikkö

Laajennettu tunnistus

Vain kalvo

Säädä paperityypit

Valitse
paperityyppiluettelosta
laitteen tukema
paperityyppi. Valittavissa
olevat vaihtoehdot ovat
samat kaikkien
paperityyppien kohdalla.

Tulostustila

Valitse tulostustila
luettelosta.

Oletusasetus =
Automaattinen
tunnistustoiminta

Resistanssitila

Normaali*

Ylös

Alas

Ilmankosteus-tila

Normaali*

Suuri

Esikiertotila

Ei käytössä*

Käytössä

Kiinnittimen
lämpötila -tila

Normaali*

Ylös

Alas

Paperin
käpristyminen -tila

Normaali*

Vähentynyt

Optimoi

Normaali paperi

Vakio*

Tasainen

FIWW

Hallinta-valikko

21

background image

Taulukko 2-7

Yleisasetukset -valikko (jatkoa)

Ensimmäinen taso

Toinen taso

Kolmas taso

Neljäs taso

Arvot

Paksu paperi

Vakio*

Tasainen

Kirjekuorien hallinta

Normaali*

Vaihtoehtoinen 1

Vaihtoehtoinen 2

Ympäristö

Normaali*

Alhainen lämpötila

Linjajännite

Normaali*

Matala jännite

Lokero 1

Normaali*

Vaihtoehtoinen

Tausta

Normaali*

Vaihtoehtoinen 1

Vaihtoehtoinen 2

Vaihtoehtoinen 3

Yhtenäisyydenhallint
a

Normaali*

Vaihtoehtoinen 1

Vaihtoehtoinen 2

Vaihtoehtoinen 3

Valvonnanhallinta

Käytössä*

Ei käytössä

Rekisteröinti

Normaali*

Vaihtoehtoinen

Siirronhallinta

Normaali*

Vaihtoehtoinen 1

Vaihtoehtoinen 2

Vaihtoehtoinen 3

Kiinnittimen lämpötila

Normaali*

Vaihtoehtoinen

Palauta optimointi

22

Luku 2 Ohjauspaneelin valikot

FIWW

background image

Taulukko 2-7

Yleisasetukset -valikko (jatkoa)

Ensimmäinen taso

Toinen taso

Kolmas taso

Neljäs taso

Arvot

Reunojen hallinta

Ei käytössä

Kevyt

Normaali*

Enimmäistaso

Tukoksen
selvittäminen

Autom.*

Ei käytössä

Käytössä

Automaattinen
palautus

Ota käyttöön

Poista käytöstä*

Tallennettujen töiden
hallinta

Pikakopiotöiden
tallennusrajoitus

1–300

Oletusarvo = 32

Pikakopiotöiden
jonotusaika

Ei käytössä*

1 tunti

4 tuntia

1 päivä

1 viikko

Oletuskansionimi

Tallennettujen töiden
lajitteluperuste

Työn nimi*

Päivämäärä

Palauta
tehdasasetukset

Palauta

Kaikki

Yleiset

Tulosta

Yleinen suojaus

Kalibrointi

Värinkäytön rajoitus

Käytä väritul.

Ei väritulost.

Väri, jos sallittu*

FIWW

Hallinta-valikko

23