HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Verkkoasetukset-valikko

background image

Verkkoasetukset-valikko

Alla olevaan taulukkoon tähdellä (*) merkityt kohdat ovat oletusasetuksia.

Taulukko 2-14

Verkkoasetukset-valikko

Ensimmäinen taso

Arvot

I/O-aikakatkaisu

Arvoväli: 5–300 sekuntia

Oletusarvo = 15

Jetdirect-valikko

Katso tiedot seuraavasta taulukosta.

Taulukko 2-15

Jetdirect-valikko

Ensimmäinen
taso

Toinen taso

Kolmas taso

Neljäs taso

Viides taso

Arvot

Tiedot

Tulosta
laskutusraportti

Kyllä

Ei*

28

Luku 2 Ohjauspaneelin valikot

FIWW

background image

Taulukko 2-15

Jetdirect-valikko (jatkoa)

Ensimmäinen
taso

Toinen taso

Kolmas taso

Neljäs taso

Viides taso

Arvot

TCP/IP

Ota käyttöön

Käytössä*

Ei käytössä

Isäntänimi

Muokkaa
isäntänimeä
nuolipainikkeilla.

NPIXXXXXX*

IPv4-asetukset

Määritystapa

BootP*

DHCP

Autom. IP

Manuaalinen

Manuaaliset
asetukset

HUOMAUTUS:

Tämä valikko on
käytettävissä vain, jos
Määritystapa-
valikosta on valittu
Manuaalinen-
asetus.

IP-osoite

Anna

osoite

Aliverkon peite

Anna

osoite

Oletusyhdyskäyt
ävä

Anna

osoite

Oletus-IP

Autom. IP*

Perinteinen

DHCP-versio

Kyllä

Ei*

DHCP-
uudistaminen

Kyllä

Ei*

Ensisijainen DNS

Arvoväli:

0–255

Oletusarvo =
xxx.xxx.xx.xx

Toissijainen DNS

Arvoväli:

0–255

Oletusarvo =
0,0.0,0.0.0

IPv6-asetukset

Ota käyttöön

Käytössä*

Ei käytössä

FIWW

Hallinta-valikko

29

background image

Taulukko 2-15

Jetdirect-valikko (jatkoa)

Ensimmäinen
taso

Toinen taso

Kolmas taso

Neljäs taso

Viides taso

Arvot

Osoite

Manuaaliset
asetukset

Ota käyttöön

Käytössä

Ei käytössä*

Osoite

Valitse arvo
luettelosta.

DHCPV6-
käytäntö

Reititin määritetty

Reititin ei
käytettävissä
*

Aina

Ensisijainen DNS

Valitse

arvo

luettelosta.

Toissijainen DNS

Valitse

arvo

luettelosta.

Välityspalvelin

Valitse

arvo

luettelosta.

Välityspalvelin-
portti

Oletusarvo = 00080

Valmiustilan
aikakatkaisu

Oletusarvo = 0270

Yleinen suojaus

Suojattu verkko

HTTPS
pakollinen
*

HTTPS
valinnainen

IPSEC

Säilytä

Poista käytöstä*

802.1x

Palauta

Säilytä*

Nollaa suojaus

Kyllä

Ei*

Vianmääritys

Sisäiset testit

Lähiverkko-
laitetesti

Kyllä

Ei*

HTTP-testi

Kyllä

Ei*

SNMP-testi

Kyllä

Ei*

30

Luku 2 Ohjauspaneelin valikot

FIWW

background image

Taulukko 2-15

Jetdirect-valikko (jatkoa)

Ensimmäinen
taso

Toinen taso

Kolmas taso

Neljäs taso

Viides taso

Arvot

Datapolkutesti

Kyllä

Ei*

Valitse kaikki
testit

Kyllä

Ei*

Suoritusaika

Arvoväli: 1–60 tuntia

Oletusarvo = 1

Toteuta

Kyllä

Ei*

Ping-testi

Kohteen tyyppi

IPv4

IPv6

Kohteen IPv4

Arvoväli:

0–255

Oletusarvo =
127,0.0,1.0.0

Kohteen IPv6

Valitse

arvo

luettelosta.

Oletusarvo = : : 1

Paketin koko

Oletusarvo = 64

Aikakatkaisu

Oletusarvo = 001

Määrä

Oletusarvo = 004

Tulosta tulokset

Kyllä

Ei*

Toteuta

Kyllä

Ei*

Ping-testitulokset

Lähetetyt paketit

Oletusarvo = 00000

Vastaanotetut
paketit

Oletusarvo = 00000

Prosenttia
menetetty

Oletusarvo = 000

RTT-minimi

Oletusarvo = 0000

RTT-maksimi

Oletusarvo = 0000

RTT-keskiarvo

Oletusarvo =

0000

FIWW

Hallinta-valikko

31

background image

Taulukko 2-15

Jetdirect-valikko (jatkoa)

Ensimmäinen
taso

Toinen taso

Kolmas taso

Neljäs taso

Viides taso

Arvot

Ping-testi
käynnissä

Kyllä

Ei*

Päivitä

Kyllä

Ei*

Linkin nopeus

Autom.*

10T
yksisuuntainen

10T
kaksisuuntainen

100TX
yksisuuntainen

100TX
kaksisuuntainen

100TX
automaattinen

1000T
kaksisuuntainen

32

Luku 2 Ohjauspaneelin valikot

FIWW