HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Ympäristöä suojelevat ominaisuudet

background image

Ympäristöä suojelevat ominaisuudet

Kaksipuolinen tulostus

Säästä paperia käyttämällä kaksipuolista tulostusta oletustulostusasetuksena (vain tietyt mallit).

Useiden sivujen tulostaminen
arkille

Säästä paperia tulostamalla asiakirjan kaksi sivua tai useampia sivuja vierekkäin yhdelle
paperiarkille. Käytä ominaisuutta tulostinohjaimen kautta.

Kierrätys

Vähennä jätettä käyttämällä uusiopaperia.

Kierrätä tulostuskasetteja HP:n palautusohjelmassa.

Energiansäästö

Välittömän kiinnitystekniikan ja HP:n automaattisen virrankytkentä- ja katkaisutekniikan ansiosta
laite siirtyy nopeasti virransäästötilaan, kun sitä ei käytetä, jolloin säästyy energiaa.

HP Smart Web -tulostus

HP Smart Web -tulostustoiminnolla voit valita, tallentaa ja järjestää tekstiä ja kuvia useilta web-
sivuilta ja sen jälkeen muokata niitä ja tulostaa ne juuri sellaisina kuin ne näkyvät näytössä. Siten
voit tulostaa tarvittavat tiedot ja minimoida jätteen määrän.

Lataa HP Smart Web Printing osoitteesta

www.hp.com/go/smartweb

.

HUOMAUTUS:

HP Smart Web printing on yhteensopiva vain Windows-selainten kanssa.

Työn säilytys

Työn säilytysominaisuuksilla voit hallita tulostustöitä. Käyttämällä työn säilytystoimintoa voit
aloittaa tulostamisen ollessasi jaetun laitteen luona. Siten vältät tulostustöiden häviämisen ja
uudelleentulostuksen.

4

Luku 1 Laitteen perusominaisuudet

FIWW